ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Informācija par eksāmenu
2. Eksāmena formulu lapa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.daļa 1.1. Naturāla skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaitli 2-5 kāpina 3 vai 4 pakāpē.
2. 1.daļa 1.2. Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izkāpināt naturālu skaitli (-2) pakāpē.
3. 1.daļa 1.3. Jaukta skaitļa kāpināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kāpina jauktu skaitli 2 pakāpē.
4. 1.daļa 2.1. Līdzīgo savilkšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izpilda darbības an+b-cn.
5. 1.daļa 2.2. Binoma kvadrāts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ieraksta koeficientus binoma kvadrāta formulas atrisinājumā.
6. 1.daļa 2.3. Binomu reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reizina binomus, reizina skaitli ar binomu, savelk līdzīgos.
7. 1.daļa 3.1. Kvadrātsakne 1. izziņas līmenis zema 1 p. Velk kvadrātsakni no skaitļa 4 līdz 100.
8. 1.daļa 3.2. Līdzīgas saknes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Līdzīgu sakņu summa.
9. 1.daļa 3.3. Summa zem saknes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zem saknes divu skaitļu summa. Uzmanīgi, jo no katra var izvilkt sakni.
10. 1.daļa 4. Izmaksu formula 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skūtera nomas maksa + maksa par katru minūti (t).
11. 1.daļa 5. Lentas sadalīšana gabalos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme reizināt divciparu skaitli ar trīsciparu skaitli un dalīt ar 10. Ir dots lieks lielums.
12. 1.daļa 6. Aritmētiskā progresija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. No dotās virknes uzraksta aritmētiskās progresijas vispārīgā locekļa formulu.
13. 1.daļa 7. Daļas vienādība ar nulli 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saucējā skaitlis, skaitītājā binoms.
14. 1.daļa 8.1. Lineārs vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. ax-b=c, sakne vesels skaitlis.
15. 1.daļa 8.2. Pilnais kvadrātvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Viena sakne vesels skaitlis, otra 1/a.
16. 1.daļa 9. Ekvivalents pārveidojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Uzraksta kvadrātvienādojumu pirms reizināšanas ar skaitli.
17. 1.daļa 10. Lineāras funkcijas grafika izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas atbilstošo grafiku, kuri atšķiras tikai ar krustpunktu ar y asi.
18. 1.daļa 11. Parabolas konstrukcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Konstruē y=ax^2+bx grafiku.
19. 1.daļa 12. Kustības grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Dots kustības grafiks, nolasa ātrumu un aprēķina laiku.
20. 1.daļa 13. Kvadrātnevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina nepilno kvadrātvienādojumu (a>0, b=0).
21. 1.daļa 14. Darbības ar leņķiem 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina blakusleņķus.
22. 1.daļa 15. Bisektrises konstruēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Konstruē leņķa bisektrisi. Papildina aprakstu.
23. 1.daļa 16. Trapeces viduslīnija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina trapeces viduslīniju, ja zināmi trapeces pamati.
24. 1.daļa 17. Katetes aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto Pitagora teorēmu. Sakne nevelkas.
25. 1.daļa 18. Trijstūra laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dots laukums un mala, izsaka un aprēķina augstumu.
26. 1.daļa 19. Kvadrātā ievilkta riņķa līnija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dots kvadrāta perimetrs, nosaka r.
27. 1.daļa 21. Taisnleņķa trijstūris ar perpendikulu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Taisnleņķa trijstūrī novilkts perpendikuls, pierāda līdzību, aprēķina malu.
28. 1.daļa 20. Trijstūru vienādība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti vienādi trijstūri, nosaka atbilstošā leņķa lielumu.
29. 1.daļa 22. Kuba šķautņu skaits 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka kuba šķautņu skaitu.
30. 1.daļa 23. Paralēlskaldņa tilpums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina taisnstūra paralēlskaldņa tilpumu no dotā tilpuma, ja pamata malu a palielina 3 reizes, augstumu  samazina 2 reizes.
31. 1.daļa 24. Kombinatorika un varbūtība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka iznākumus un varbūtību.
32. 1.daļa 25. Statistika 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dota diagramma. Nosaka relatīvo biežumu.
33. 2.daļa 26. Lineārs vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Veido skaitlisku kopsaucēju. Atver iekavas, dala veselus skaitļus.
34. 2.daļa 27. Sakarības taisnleņķa trijstūrī 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots leņķis un piekatete. Aprēķina hipotenūzu, izmanto kalkulatoru.
35. 2.daļa 28. Virknes formulas iegūšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Dotas figūras, kas sastāv no melnām un baltām flīzēm. Nosaka flīžu skaitu un formulu.
36. 2.daļa 29. Pierādījums ģeometrijā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Dots paralelograma un romba kombinācija. Izmanto bisektrises definīciju, šķērsleņķus, romba diagonāles īpašību.
37. 2.daļa 30. Kastes tilpums 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Loksnei izgrieza stūrus, izveidoja kasti ar dotu tilpumu. Aprēķina pamata malas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa Zināsanas un pamatprasmes algebrā I 00:30:00 vidēja 19 p. Pakāpes, saknes, sakarības. 1.- 6. uzd.
2. 1. daļa Zināsanas un pamatprasmes algebrā II 00:30:00 vidēja 18 p. Funkcijas, vienādojumi, nevienādības 7.- 13. uzd.
3. 1.daļa Zināšanas un pamatprasmes ģeometrijā 00:30:00 vidēja 16,2 p. Leņķi, trapece, riņķis kvadrātā, trijstūri, trijstūru līdzība.
4. 1.daļa Zināšanas un prasames kombinatorikā, statistikā, varbūtību teorijā 00:15:00 vidēja 5 p. Laimes rats, datu analīze pēc stabiņu diagrammas.
5. 2.daļa Kompleksi uzdevumi algebrā 00:30:00 augsta 8 p. Lineārs vienādojums ar skaitli saucējā, virknes formula.
6. 2.daļa Kompleksas problēmas ģeometrijā 00:40:00 augsta 10 p. Sakarības taisnleņķa trijstūrī, pierādījums, kastes tilpums.