ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. 1.daļa 14. Darbības ar leņķiem 1 p.
2. 1.daļa 15. Bisektrises konstruēšana 1 p.
3. 1.daļa 16. Trapeces viduslīnija 1 p.
4. 1.daļa 17. Katetes aprēķināšana 2 p.
5. 1.daļa 18. Trijstūra laukums 2 p.
6. 1.daļa 19. Kvadrātā ievilkta riņķa līnija 2 p.
7. 1.daļa 21. Taisnleņķa trijstūris ar perpendikulu 3,2 p.
8. 1.daļa 20. Trijstūru vienādība 1 p.
9. 1.daļa 22. Kuba šķautņu skaits 1 p.
10. 1.daļa 23. Paralēlskaldņa tilpums 2 p.