ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļa 1.2. - 1.3. uzd. Daļveida funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. 1. daļa 1.4. uzd. Daļveida funkcija

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļa 2. uzd. Kubu formula

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļa 3. uzd. Zīmju maiņas likums daļas pārveidojumos

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļa 4. uzd. Algebriskas izteiksmes pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. 1. daļa 5. uzd. Daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. 1. daļa 6. uzd. Trešās pakāpes sakne

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļa 7. uzd. Ģeometriskā progresija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. 1. daļa 8. uzd. Eksponentnevienādība

Grūtības pakāpe: zema

2
10. 1. daļa 9. uzd. Eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. 1. daļa 10.3. uzd. Vektora koordinātas

Grūtības pakāpe: zema

2
12. 1. daļas 11. uzd. Vienāda garuma vektori

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļa 12. uzd. Vektora garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 1. daļa 13. uzd. Riņķa līnijas vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļa 14.1. uzd. Nogriežņa viduspunkta koordinātas

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļa 14.2. uzd. Taisnes vispārīgais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. 1. daļa 15.1. uzd. Taisnes virziena koeficients

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1. daļa 15.2. uzd. Perpendikulāras taisnes virziena koeficients

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1. daļa 16.1. - 16.3. uzd. Regulāra četrstūra piramīda

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. 1. daļa 16.4. uzd. Regulāras četrstūra piramīdas tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. 1. daļa 17. uzd. Konusa sānu virsma

Grūtības pakāpe: vidēja

5
22. 1. daļa 18. uzd. Sinuss trigonometriskajā riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. 1. daļa 19. uzd. Trigonometrijas formulas

Grūtības pakāpe: zema

1
24. 1. daļa 20.1. 20.2. uzd. Vērtību kopa un periods

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. 1. daļa 20.3. uzd. Monotonitāte un vienādzīmju intervāli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. 1. daļa 21. uzd. Trigonometriski pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. 1. daļa 22. uzd. Kombinatorika

Grūtības pakāpe: zema

1
28. 1. daļa 23. uzd. Darbības ar kopām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. 1. daļa 24. uzd. Izlases kombinatorikā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
30. 1. daļa 25. uzd. Varbūtību teorija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. 1. daļa 27.1. uzd. Amplitūda

Grūtības pakāpe: zema

1
32. 1. daļa 27.2. uzd. Biežuma tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

2
33. 1. daļa 27.3. Kvartiles

Grūtības pakāpe: vidēja

1
34. 1. daļa 27.4. Starpkvartiļu amplitūda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
35. 2. daļa 28. uzd. Daļveida nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
36. 2. daļa 29. uzd. Taisnes vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
37. 2. daļa 30. uzd. Patvaļīga trijstūra mala

Grūtības pakāpe: augsta

4
38. 2. daļa 31.1. uzd. Kodolu skaits eksponenciālā procesā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
39. 2. daļa 31.2. uzd. Kodolu skaits eksponenciālā procesā

Grūtības pakāpe: augsta

3
40. 2. daļa 32. uzd. Pierādījums par piramīdu

Grūtības pakāpe: augsta

4
41. 2. daļa 33. uzd. Prizmas skaldņu diagonāļu skaits

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Zināšanas un prasmes algebrā

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Zināšanas un prasmes par virknēm un eksponentfunkciju

Grūtības pakāpe: augsta

14
3. Zināšanas un izpratne analītiskajā ģeometrijā

Grūtības pakāpe: vidēja

13
4. Zināšanas un prasmes ģeoemetrijā (telpā)

Grūtības pakāpe: augsta

15
5. Zināšanas un prasmes trigonometrijā

Grūtības pakāpe: augsta

14
6. Kombinatorika un statistika

Grūtības pakāpe: augsta

19,5

Materiāli skolotājiem