ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim Valsts eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības.
2. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim Valsts eksāmena formulas pēc SKOLA2030. 2. daļa - ģeometrija.
3. 2022. g. matemātika I eksāmens. Saites uz dokumentiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa 1.2. - 1.3. uzd. Daļveida funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. y=a/x -m vai y=a/x+m. Nosaka un salīdzina funkcijas vērtības.
2. 1. daļa 1.4. uzd. Daļveida funkcija 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka vienādzīmju intervālu.
3. 1. daļa 2. uzd. Kubu formula 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kubu summas vai kubu starpības formulu.
4. 1. daļa 3. uzd. Zīmju maiņas likums daļas pārveidojumos 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lieto zīmju maiņas likumu, lai starp dotajām daļām atrastu vienādas
5. 1. daļa 4. uzd. Algebriskas izteiksmes pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Veido kopsaucēju, atver iekavas, savelk līdzīgos, sadala reizinātājos, saīsina daļu.
6. 1. daļa 5. uzd. Daļveida vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skaitītājā nepilnais kvadrātvienādojums, saucējā var lietot Vjeta teorēmu. Viena sakne neder.
7. 1. daļa 6. uzd. Trešās pakāpes sakne 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto zinātnisko kalkulatoru un novērtē iznākumu.
8. 1. daļa 7. uzd. Ģeometriskā progresija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1) Pēc teksta secina par pirmo locekli 2) nosaka kvocientu. 3) Nosaka locekļu attiecību, izmantojot n-tā locekļa formulu.
9. 1. daļa 8. uzd. Eksponentnevienādība 2. izziņas līmenis zema 2 p. Bāze mazāka par 1.
10. 1. daļa 9. uzd. Eksponentvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Risina ar substitūciju. Zina Vjeta teorēmu. Viena sakne.
11. 1. daļa 10.3. uzd. Vektora koordinātas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vektora koordinātu noteikšana, ja doti tā galapunkti.
12. 1. daļas 11. uzd. Vienāda garuma vektori 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas vektorus, kas ir vienādi gari, bet nav vienādi.
13. 1. daļa 12. uzd. Vektora garums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina vektora garumu, ja dotas tā koordinātas telpā.
14. 1. daļa 13. uzd. Riņķa līnijas vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota riņķa līnija, izvēlas atbilstošu vienādojumu.
15. 1. daļa 14.1. uzd. Nogriežņa viduspunkta koordinātas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Doti nogriežņa galapunkti.
16. 1. daļa 14.2. uzd. Taisnes vispārīgais vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzraksta taisnes vispārīgo vienādojumu Ax+By+C=0, ja doti 2 punkti.
17. 1. daļa 15.1. uzd. Taisnes virziena koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No taisnes vienādojuma Ax+By+C=0 izsaka taisnes virziena koeficientu.
18. 1. daļa 15.2. uzd. Perpendikulāras taisnes virziena koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina perpendikulāras taisnes k, ja dots taisnes vienādojums ar virziena koeficientu.
19. 1. daļa 16.1. - 16.3. uzd. Regulāra četrstūra piramīda 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka nogriežņu vienādību, šķērsas taisnes, divplakņu kaktu.
20. 1. daļa 16.4. uzd. Regulāras četrstūra piramīdas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina zīmējumu. Dota apotēma un augstums. Lieto Pitagora teorēmu.
21. 1. daļa 17. uzd. Konusa sānu virsma 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. No aksiālšķēluma parēķina veiduli un sānu virsmu. Vērtē pierakstu!
22. 1. daļa 18. uzd. Sinuss trigonometriskajā riņķī 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dota sinusa vērtība, atzīmē atbilstošos leņķus.
23. 1. daļa 19. uzd. Trigonometrijas formulas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina un pielieto trigonometrisko pamatidentitāti.
24. 1. daļa 20.1. 20.2. uzd. Vērtību kopa un periods 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Bez grafika nosaka y=ksinax vērtību apgabalu un periodu.
25. 1. daļa 20.3. uzd. Monotonitāte un vienādzīmju intervāli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc grafika nosaka funkcijas augšanu vai dilšanu, pozitīva vai negatīva funkcija. Funkcija nemainās, mainās intervāli.
26. 1. daļa 21. uzd. Trigonometriski pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saskaita līdzīgos locekļus. Lieto divkārša leņķa sinusa formulu. Saīsina daļu.
27. 1. daļa 22. uzd. Kombinatorika 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina kombinācijas no n pa 2.
28. 1. daļa 23. uzd. Darbības ar kopām 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbību definīcijas un piemēri Kopu šķēlums vai apvienojums.
29. 1. daļa 24. uzd. Izlases kombinatorikā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1) nosaka 2. izlasi, 2) uzraksta 6. izlasi, 3) nosaka izlašu veidu.
30. 1. daļa 25. uzd. Varbūtību teorija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Varbūtības nosaka no krustenisko datu tabulas.
31. 1. daļa 27.1. uzd. Amplitūda 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dota stabiņu diagramma, nosaka amplitūdu.
32. 1. daļa 27.2. uzd. Biežuma tabula 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. No stabiņu diagrammas pēc parauga aizpilda biežuma tabulu.
33. 1. daļa 27.3. Kvartiles 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc kastu diagrammas nosaka kvartiles.
34. 1. daļa 27.4. Starpkvartiļu amplitūda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Paskaidro, kā nosaka starpkvartiļu amplitūdu un aprēķina to pēc dotās kastu diagrammas
35. 2. daļa 28. uzd. Daļveida nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lieto intervālu metodi, parādīti divi veidi.
36. 2. daļa 29. uzd. Taisnes vienādojums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Pēc attēla nosaka taisnes vienādojumu, zinot taisnleņķa trijstūra laukuma formulu, taisnes virziena koeficientu kā funkcijas un argumenta attiecību. Divi risinājumi.
37. 2. daļa 30. uzd. Patvaļīga trijstūra mala 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Aprēķina leņķus, lieto sinusu teorēmu, sin taisnleņķa trijstūrī, izmanto zinātnisko kalkulatoru, lai aprēķinātu sinusa vērtības.
38. 2. daļa 31.1. uzd. Kodolu skaits eksponenciālā procesā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kodolu skaita funkcija ir dota. Aprēķina skaitu.
39. 2. daļa 31.2. uzd. Kodolu skaits eksponenciālā procesā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Kodolu skaita funkcija ir dota. Aprēķina laiku, izmantojot logaritmu.
40. 2. daļa 32. uzd. Pierādījums par piramīdu 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zina - ja projekcijas vienādas, arī slīpnes vienādas.
41. 2. daļa 33. uzd. Prizmas skaldņu diagonāļu skaits 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Formulē, vispārina un pamato formulu visu skaldņu diagonāļu skaita aprēķināšanai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zināšanas un prasmes algebrā 00:30:00 vidēja 16 p. Kubu formula, daļveida izteiksme un vienādojums, intervālu metode.
2. Zināšanas un prasmes par virknēm un eksponentfunkciju 00:35:00 augsta 14 p. Ģeometriskā progresija, eksponentnevienādība un vienādojums, eksponenciāli procesi. Nepieciešams zinātniskais kalkulators.
3. Zināšanas un izpratne analītiskajā ģeometrijā 00:30:00 vidēja 13 p. Vektori, taisnes vienādojums, perpendikulāras taisnes.
4. Zināšanas un prasmes ģeoemetrijā (telpā) 00:30:00 augsta 15 p. Piramīdas elementi un tilpums, pierādījums par piramīdas leņķiem, konusa virsma.
5. Zināšanas un prasmes trigonometrijā 00:30:00 augsta 14 p. Trigonometriskais riņķis, identitāte, funkcijas pētīšana, sinusu teorēma ģeometrijā. Nepieciešams zinātniskais kalkulators.
6. Kombinatorika un statistika 00:30:00 augsta 19,5 p. Kopas, kombinatorika, varbūtība, statistikas pamatjēdzieni, kombinatorika ģeoemetrijā.