Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. 1. daļas 22. uzd. Cilindra tilpums. (2013) 1p.
2. 2. daļas 9. uzd. Pierādījums. Trijstūru līdzība. (2013) 7p.