3. klase

 1. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2023. g.

 2. Gatavošanās diagnosticējošam darbam matemātikā 2023. g.

  1. Četras matemātiskās darbības. Saistītais pieraksts. Perimetrs

  2. Daļas

  3. Figūras. Telpiskie modeļi

  4. Garuma mēri. Vietas plāns

  5. Laika mēri

 3. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2022. g.

 4. Gatavošanās diagnosticējošam darbam matemātikā līdz 2022. g.

 5. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2021. g.

 6. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2020. g.

 7. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2019. g.

 8. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2018. g.

 9. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2017. g.

 10. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2016. g.

 11. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2015. g.

 12. Ieskaite ar kombinētu saturu. Matemātika 2012. g.

 13. Ieskaite ar kombinētu saturu. Matemātika 2011. g.

6. klase

 1. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2023. g.

 2. Gatavošanās diagnosticējošam darbam matemātikā 2023. g.

  1. Naturālie skaitļi

  2. Parastās daļas

  3. Decimāldaļas

  4. Attiecības. Mērogs

  5. Racionālie skaitļi (summa un starpība)

  6. Kustības un pirkuma uzdevumi. Ģeometrija

  7. Diagrammas

 3. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2022. g.

 4. Gatavošanās diagnosticējošam darbam matemātikā līdz 2022. g.

 5. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2021. g.

 6. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2020. g.

 7. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2019. g.

 8. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2018. g.

 9. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2017. g.

 10. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2016. g.

 11. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2015. g.

 12. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2014. g.

 13. VISC paraugs diagn. darbam matemātikā 2013.- 2017. g.

 14. Ieskaite matemātikā 2013. g.

 15. Ieskaite matemātikā 2010. g.

8. klasei

 1. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2016. g.

9. klase

 1. Gatavošanās 9. klases eksāmenam matemātikā 2023.g.

  1. Skaitliskas izteiksmes

  2. Izteiksmes vērtības aprēķināšana. Pakāpes

  3. Procentu uzdevumi

  4. Monomi, polinomi

  5. Kvadrātsaknes

  6. Lielumu izteikšana

  7. Vienādojumi un vienādojumu sistēmas

  8. Nevienādības un nevienādību sistēmas

  9. Funkcijas

  10. Virknes

  11. Figūras, to īpašības un lielumi

  12. Trijstūru vienādība un trijstūru līdzība

  13. Kombinatorika, statistikas un varbūtību elementi

  14. Telpiski ķermeņi

 2. Valsts eksāmens matemātikā 2022. g.

 3. Gatavošanās 9. klases eksāmenam matemātikā 2022. g.

  1. Aritmētisko darbību atkārtojums

  2. Algebras atkārtojums

  3. Funkcijas

  4. Ģeometrijas atkārtojums

  5. Tekstveida uzdevumu atkārtojums (procenti, kombinatorika, statistika u.c.)

 4. Diagnosticējošais darbs matemātikā 2021. g.

 5. Valsts eksāmens matemātikā 2019. g.

 6. Valsts eksāmens matemātikā 2018. g.

 7. Valsts eksāmens matemātikā 2017. g.

 8. Valsts eksāmens matemātikā 2016. g.

 9. Valsts eksāmens matemātikā 2015. g.

 10. Valsts eksāmens matemātikā 2014. g.

 11. Valsts eksāmens matemātikā 2013. g.

 12. Valsts eksāmens matemātikā 2012. g.

 13. Valsts eksāmens matemātikā 2011. g.

 14. Valsts eksāmens matemātikā 2010. g.

Matemātika I (Optimālais līmenis)

 1. Optimālā līmeņa (matemātika I) eksāmens 2023. gadā

 2. Gatavošanās 2023. gada optimālā līmeņa (matemātika I) eksāmenam

  1. Algebriskas izteiksmes, vienādojumi, nevienādības

  2. Funkcijas

  3. Virknes, eksponentfunkcija, logaritms

  4. Trigonometrija I

  5. Kombinatorika, varbūtība, statistika I

  6. Analītiskā ģeometrija I

  7. Ģeometrija I

 3. Optimālā līmeņa (matemātika I) eksāmens 2022. gadā

Matemātika II (Augstākais līmenis)

 1. Augstākā līmeņa (matemātika II) eksāmens 2023. g.

 2. Gatavošanās 2023. gada augstākā līmeņa eksāmenam matemātikā

  1. MIP. Varbūtība. Statistika

  2. Algebra II

  3. Matemātiskās analīzes elementi

  4. Trigonometrija II

  5. Analītiskā ģeometrija

  6. Ģeometrija II

12. klase

 1. Gatavošanās testi matemātikas eksāmenam līdz 2022. gadam

  1. Algebras atkārtojums

  2. Funkcijas. Atkārtojums

  3. Ģeometrijas atkārtojums

  4. Tekstveida uzdevumu atkārtojums (kombinatorika, statistika u.c.)

 2. Centralizētais eksāmens matemātikā 2021. g.

 3. Centralizētais eksāmens matemātikā 2020. g.

 4. Centralizētais eksāmens matemātikā 2019. g.

 5. VISC paraugs centralizētajam eksāmenam matemātikā no 2012. - 2022. g.

 6. Centralizētais eksāmens matemātikā 2018. g.

 7. Centralizētais eksāmens matemātikā 2017. g.

 8. Centralizētais eksāmens matemātikā 2016. g.

 9. Centralizētais eksāmens matemātikā 2015. g.

 10. Centralizētais eksāmens matemātikā 2014. g.

 11. Centralizētais eksāmens matemātikā 2013. g.

 12. Centralizētais eksāmens matemātikā 2012. g.

 13. Centralizētais eksāmens matemātikā 2011. g.