PROF PAKALPOJUMS — Uz gadu izdevīgāk

8. klase

 1. Ko mācās fizikā?

 2. Kā ķermeņi kustas?

 3. Kā svārstības rada skaņu?

 4. Kāpēc ķermeņi kustas?

 5. Kāpēc ķermeņi var peldēt šķidrumā un gaisā?

  1. Spiediens

  2. Blīvums

  3. Spiediens šķidrumos un gāzēs

  4. Arhimēda spēks

 6. Vai darbu var paveikt bez enerģijas?

  1. Darbs un jauda

  2. Enerģija

9. klase

 1. Kā siltums izplatās un maina ķermeņu īpašības?

  1. Siltumkustība un temperatūra. Siltuma daudzums

  2. Vielas stāvokļu maiņa. Siltuma pārnese

Fizika I

 1. Vektori un kustība

  1. Vektori ģeometriskā formā

  2. Vektori koordinātu formā

  3. Vidējais ātrums

 2. Vienmērīga kustība

  1. Lineāras funkcijas lietojums fizikālu procesu aprakstīšanai

  2. Eksperimentālais un pētniecības darbs fizikā - Pētniecības procesa galvenie posmi un mēriekārtas

  3. Eksperimentālais un pētniecības darbs fizikā - Mērvienības, normālforma, zīmīgie cipari

  4. Eksperimentālais un pētniecības darbs fizikā - Mērījumu precizitāte

 3. Atoma un vielas uzbūve

  1. Kristālrežģi. Vielas cietā agregātstāvoklī

  2. Viela šķidrā agregātstāvoklī

  3. Viela gāzveida stāvoklī - Ideāla gāze un tās termodinamiskie parametri

  4. Viela gāzveida stāvoklī - Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums

 4. Vienmērīgi paātrināta kustība

  1. Vienmērīgi paātrināta kustība

  2. Ķermeņu krišana un sviešana - Ķermeņu brīvā krišana

  3. Ķermeņu krišana un sviešana - Vertikāli augšup izsviesta ķermeņa kustība

  4. Ķermeņu krišana un sviešana - Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība

  5. Rotācijas kustība

 5. Mijiedarbība un spēks

  1. Ņūtona likumi

  2. Balsta reakcijas spēks. Berzes spēks

  3. Spēka moments. Vienkāršie mehānismi

  4. Impulss

 6. Mehāniskās svārstības un viļņi

  1. Svārstību veidi. Rezonanse

  2. Svārsti

  3. Mehāniskie viļņi

 7. Elektriskais lauks

  1. Elektriskie lādiņi, Kulona likums

 8. Līdzstrāva

  1. Līdzstrāvas raksturlielumi. Elektriskās strāvas darbs, jauda un lietderības koeficients

  2. Jauktie slēgumi. Oma likums noslēgtai līdzstrāvas ķēdei. Strāvas avotu slēgumi. Strāva dažādās vidēs

 9. Elektromagnētisms

  1. Ampēra un Lorenca spēks

  2. Elektromagnētiskā indukcija

  3. Maiņstrāva

Fizika II

 1. Mehānika

  1. Eksperimentālais un pētnieciskais darbs fizikā

  2. Kustība pa riņķa līniju

  3. Ķermeņu kustība vairāku spēku darbības gadījumā

  4. Ķermeņu līdzsvars un rotācija

Noslēguma testi

 1. 8. klase

 2. 10. klase

 3. 11. klase