29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Izteikto apgalvojumu pareizība par gāzes darbu

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Gāzes darbs

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Gāzes darbs, pārvietojot virzuli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Gāzes darbs, gāzei izobāriski izplešoties

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Gāzes darba aprēķins no grafiskā attēla

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Darbs termodinamikā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Gāzes darbs izobāriskā procesā mainoties temperatūrai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Virzuļa pārvietojums, gāzei darot darbu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Gāzes darbs izobāriskā procesā temperatūrai mainoties 2 reizes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Gāzes darbs, tās temperatūrai divkāršojoties

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Gāzes darbs izotermiskā procesā I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Gāzes darbs izotermiskā procesā II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Gāzes darba aprēķins mainīga spiediena grafikā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Līdz kādai temperatūrai jāsasilda gāze?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Kas tā par gāzi?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Virzuļa pacelšanās augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Virzuļa attālums no pamata gāzei veicot darbu

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Gāzes veiktā darba aprēķināšana no grafika

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Gāzes veiktais darbs, izmantojot grafiku

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Ideālas gāzes darbs

Grūtības pakāpe: zema

9

Materiāli skolotājiem