Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ideālas gāzes darbs Ideālas gāzes darbs.
2. Gāzes darba aprēķināšana, izmantojot laukuma metodi Gāzes darba aprēķināšana, izmantojot laukuma metodi.
3. Gāzes veiktais darbs, izmantojot grafiku Gāzes veiktais darbs, izmantojot grafiku un integrēšanu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteikto apgalvojumu pareizība par gāzes darbu 1. izziņas līmenis zema 2p. Jāizvērtē apgalvojumu pareizība un grafiku izpratne par gāzes veikto darbu.
2. Gāzes darbs 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāaprēķina gāzes veiktais darbs izobāriskā procesā, tai izplešoties no sākuma tilpuma līdz dotajam tilpumam.
3. Gāzes darbs, pārvietojot virzuli 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina, kādu darbu veic gāze, cilindrā pārvietojot virzuli noteiktā attālumā.
4. Gāzes darbs, gāzei izobāriski izplešoties 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes darbs izobāriskā procesā, ja spiediens dots mmHg.
5. Gāzes darba aprēķins no grafiskā attēla 2. izziņas līmenis zema 2p. Jāparēķina gāzes veiktais darbs, izmantojot spiediena maiņas grafiku atkarībā no tilpuma.
6. Darbs termodinamikā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darba un spiediena aprēķināšana izobāriskā procesā.
7. Gāzes darbs izobāriskā procesā mainoties temperatūrai 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes darbs izobāriskā procesā, gāzei sasilstot temperatūru intervālā.
8. Virzuļa pārvietojums, gāzei darot darbu 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina, kādu darbu veic gāze, cilindrā pārvietojot virzuli noteiktā attālumā.
9. Gāzes darbs izobāriskā procesā temperatūrai mainoties 2 reizes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes darbs izobāriskā procesā, ja, gāzei sasilstot, temperatūra mainās 2 reizes.
10. Gāzes darbs, tās temperatūrai divkāršojoties 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes veiktais darbs izobāriskā procesā, ja zināms gāzes daudzums un tās temperatūra divkāršojās
11. Gāzes darbs izotermiskā procesā I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes veiktais darbs izotermiskā procesā. Uzdevumu var risināt arī grafiski.
12. Gāzes darbs izotermiskā procesā II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes veiktais darbs izotermiskā procesā, tilpumam palielinoties N reizes.
13. Gāzes darba aprēķins mainīga spiediena grafikā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes veiktais darbs, izmantojot spiediena maiņas grafiku atkarībā no tilpuma.
14. Līdz kādai temperatūrai jāsasilda gāze? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina, līdz kādai temperatūrai jāsasilda gāze, lai tā izobāriskā procesā padarītu noteiktu darbu.
15. Kas tā par gāzi? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmantojot dotos datus, jānosaka, kas tā par gāzi, kura izobāriskā procesā sasilstot veic doto darbu.
16. Virzuļa pacelšanās augstums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina virzuļa pacelšanās augstums cilindrā ar smagu virzuli, ja gāze veic noteikta lieluma darbu.
17. Virzuļa attālums no pamata gāzei veicot darbu 2. izziņas līmenis augsta 3p. Jāaprēķina virzuļa attālums no pamata cilindrā ar smagu virzuli, zinot gāzes veikto darbu.
18. Gāzes veiktā darba aprēķināšana no grafika 2. izziņas līmenis augsta 3p. Jāaprēķina gāzes paveiktais darbs, izmantojot līklīnijas trapeces laukumu.
19. Gāzes veiktais darbs, izmantojot grafiku 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina gāzes paveiktais darbs, izmantojot laukuma metodi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs ar autosūkni Citi vidēja 3p. Jāaprēķina ārēju spēku veiktais darbs, strādājot ar auto sūkni, mainīga spiediena gadījumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ideālas gāzes darbs 00:20:00 zema 9p. Vienkārši uzdevumi par ideālas gāzes darba aprēķināšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gāzes darba aprēķins 00:25:00 vidēja 9p. Vidējas grūtības pakāpes uzdevumi par ideālas gāzes darba aprēķināšanu.
2. Gāzes veiktais darbs 00:35:00 vidēja 11p. Dažādas grūtības pakāpes uzdevumi par ideālas gāzes darba aprēķināšanu.