Teorija

Uzdevumi

1. Adiabātiska procesa īpašības

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Izteikto apgalvojumu izvērtēšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Apgalvojumi par gāzes blīvuma maiņu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Saņemtais siltuma daudzums

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Pievadītais siltuma daudzums izobāriskā procesā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Gāzes veiktais darbs izobāriskā procesā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Pievadītais siltuma daudzums izobāriskā procesā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pirmais termodinamikas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Izteikto apgalvojumu pareizība par gāzes siltumapmaiņu ar apkārtējo vidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Izobāriska procesa beigu temperatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Izobāriska procesa sākuma temperatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Vienatomu gāzei pievadītais siltuma daudzums, izmantojot grafika datus

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Divatomu gāzei pievadītais siltuma daudzums, izmantojot grafika datus

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Molārā siltumietilpība

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Termodinamikas pirmais likums

Grūtības pakāpe: zema

9

Materiāli skolotājiem