24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pirmais termodinamikas likums izoparametriskajos procesos Aprakstīts 1. termodinamikas likums un tā pielietojums izoparametriskajos procesos.
2. Pirmais termodinamikas likums Siltuma daudzums. Pirmais termodinamikas likums.
3. Adiabātisks process Definēts un aprakstīts adiabātisks process.
4. Ideālās gāzes siltumietilpība Ideālās gāzes siltumietilpība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Adiabātiska procesa īpašības 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu patiesums par adiabātisku procesu un jāveic vienkārši aprēķini.
2. Izteikto apgalvojumu izvērtēšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu pareizība, izmantojot 1. termodinamikas likumu.
3. Apgalvojumi par gāzes blīvuma maiņu 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāizvērtē apgalvojumi par ideālas gāzes blīvuma maiņu, izmantojot 1. termodinamikas likumu.
4. Gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa, ja zināms pievadītais siltuma daudzums un gāzes veiktais darbs.
5. Saņemtais siltuma daudzums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina gāzes saņemtais siltuma daudzums, ja zināms tās veiktais darbs un iekšējās enerģijas izmaiņa.
6. Pievadītais siltuma daudzums izobāriskā procesā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina izobāriskā procesā pievadītais siltuma daudzums vienatoma gāzei, ja zināma gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa.
7. Gāzes veiktais darbs izobāriskā procesā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes veiktais darbs izobāriskā procesā, ja zināms pievadītais siltuma daudzums.
8. Pievadītais siltuma daudzums izobāriskā procesā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina iekšējās enerģijas izmaiņa izobāriskā procesā vienatoma gāzei, ja zināms pievadītais siltuma daudzums.
9. Pirmais termodinamikas likums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pirmā termodinamikas likuma izmantošana dažāda veida izoparametriskajos procesos.
10. Izteikto apgalvojumu pareizība par gāzes siltumapmaiņu ar apkārtējo vidi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāizvērtē apgalvojumu pareizība un grafiku izpratne par gāzes siltumapmaiņu ar apkārtējo vidi.
11. Izobāriska procesa beigu temperatūra 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina vienatoma gāzes beigu temperatūra izobāriskā procesā, ja zināms pievadītais siltuma daudzums.
12. Izobāriska procesa sākuma temperatūra 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina vienatoma gāzes sākuma temperatūra izobāriskā procesā, ja zināms pievadītais siltuma daudzums.
13. Vienatomu gāzei pievadītais siltuma daudzums, izmantojot grafika datus 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina vienatomu gāzei pievadītais siltuma daudzums, izmantojot datus no grafika.
14. Divatomu gāzei pievadītais siltuma daudzums, izmantojot grafika datus 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina divatomu gāzei pievadītais siltuma daudzums, izmantojot datus no grafika.
15. Molārā siltumietilpība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka molekulas brīvības pakāpju skaitu un molāro siltumietilpību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izohoriska procesa beigu temperatūra Citi zema 2 p. Jāaprēķina vienatoma gāzes beigu temperatūra izohoriskā procesā, ja zināms pievadītais siltuma daudzums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Termodinamikas pirmais likums 00:20:00 zema 9 p. Jāizvērtē apgalvojumi un jārisina vienkāršākie uzdevumi par 1. termodinamikas likumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmais termodinamikas likums un siltuma daudzums 00:25:00 vidēja 10 p. Jāizvērtē apgalvojumi un jārisina vidējas grūtības pakāpes uzdevumi par 1. termodinamikas likumu.
2. Gāzes siltuma daudzums, blīvums, veiktais darbs 00:35:00 augsta 11 p. Jāizvērtē apgalvojumi un jārisina augstākas grūtības pakāpes uzdevumi par 1. termodinamikas likumu.