Teorija

Uzdevumi

1. Horizontāla sviediena stroboskopiskie attēli

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Darbs ar horizontāla sviediena stroboskopisko attēlu

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Darbs ar horizontāla sviediena stroboskopiskiem attēliem

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Izteikumi par horizontāli izsviesta ķermeņa kustību

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Paātrinājuma noteikšana horizontālā sviedienā pēc stroboskopiska attēla

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lodītes lidojuma tālums

Grūtības pakāpe: zema

1,5
7. Lodītes izsviešanas augstums

Grūtības pakāpe: zema

1,5
8. Akmens nokrišanas ātrums

Grūtības pakāpe: augsta

1,5
9. Akmens nokrišanas leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Lodītes izsviešanas un nokrišanas ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
11. Ķermeņa izsviešanas augstums un nokrišanas ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
12. Izsviešanas augstums un nokrišanas ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Bultas lidojuma parametri I

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
14. Bultas lidojuma parametri II

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
15. Horizontāli izsviesta ķermeņa stroboskopiskā attēla aprēķins

Grūtības pakāpe: augsta

5,5
16. Trajektorijas liekuma rādiuss

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Horizontālā virzienā izsviesta ķermeņa kustība

Grūtības pakāpe: augsta

13,5

Materiāli skolotājiem