24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība Aprakstītas galvenās horizontāli izsviesta ķermeņa kustības īpašības un dotas galvenās matemātiskās sakarības.
2. Trajektorijas liekuma rādiuss Horizontāli izsviesta ķermeņa trajektorijas liekuma rādiusu aprēķināšana kādā no trajektorijas punktiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Horizontāla sviediena stroboskopiskie attēli 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nolasa informāciju par ķermeņa kustību no stroboskopiska attēla un aprēķina kustības laiku, zinot stroboskopa uzliesmojumu periodu, un veikto attālumu.
2. Darbs ar horizontāla sviediena stroboskopisko attēlu 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nolasa informāciju par ķermeņa kustību no stroboskopiska attēla un aprēķina kustības laiku, zinot stroboskopa uzliesmojumu periodu, un veikto attālumu.
3. Darbs ar horizontāla sviediena stroboskopiskiem attēliem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nolasa informāciju par ķermeņa kustību no stroboskopiska attēla un aprēķina kustības laiku, zinot stroboskopa uzliesmojumu periodu, un veikto attālumu.
4. Izteikumi par horizontāli izsviesta ķermeņa kustību 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par horizontāli izsviestu ķermeņu kustību.
5. Paātrinājuma noteikšana horizontālā sviedienā pēc stroboskopiska attēla 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa informāciju par ķermeņa kustību no stroboskopiska attēla un aprēķina kustības paātrinājumu, zinot stroboskopa uzliesmojumu periodu un veikto attālumu.
6. Lodītes lidojuma tālums 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Jāaprēķina lidojuma tālums horizontāli izsviestai lodītei no dotā augstuma ar zināmu izsviešanas aātrumu.
7. Lodītes izsviešanas augstums 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Jāaprēķina horizontāli izsviestas lodītes izsviešanas augstums, ja zināms lidojuma tālums un ātrums ar kādu tā tika izsviesta.
8. Akmens nokrišanas ātrums 2. izziņas līmenis augsta 1,5 p. Jāaprēķina horizontāli izsviesta akmens nokrišanas ātrums.
9. Akmens nokrišanas leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina leņķis kādu nokrišanas brīdī veido horizontāli izsviests akmens ar horizontu.
10. Lodītes izsviešanas un nokrišanas ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina lodītes izsviešanas un nokrišanas ātrums, ja zināms izsviešanas augstums un lidojuma tālums.
11. Ķermeņa izsviešanas augstums un nokrišanas ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Jāaprēķina izsviešanas augstums un nokrišanas ātrums, ja zināms izsviešanas ātrums un ātruma vektora veidotais leņķis ar horizontu nokrišanas momentā.
12. Izsviešanas augstums un nokrišanas ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina ķermeņa izsviešanas augstums, ja tas izrādās vienāds ar lidojuma tālumu.
13. Bultas lidojuma parametri I 2. izziņas līmenis vidēja 3,5 p. Jāaprēķina horizontāli izšautas bultas lidojuma parametri, ja zināms lidojuma ilgums un attālums.
14. Bultas lidojuma parametri II 2. izziņas līmenis vidēja 4,5 p. Jāaprēķina horizontāli izšautas bultas lidojuma parametri, ja zināma ātruma projekcija uz Y ass un lidojuma tālums.
15. Horizontāli izsviesta ķermeņa stroboskopiskā attēla aprēķins 2. izziņas līmenis augsta 5,5 p. Jāveic horizontāli izsviesta ķermeņa lidojuma raksturlielumu aprēķins stroboskopiskajā attēlā.
16. Trajektorijas liekuma rādiuss 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Jāaprēķina ķermeņa ātrums un trajektorijas liekuma rādiuss noteiktā trajektorijas punktā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lodītes izsviešanas ātrums Citi zema 1,5 p. Jāaprēķina horizontāli izsviestas lodītes sākuma ātrums, ja zināms lidojuma tālums un augstums no kura tā tika izsviesta.
2. Lidojuma tālums un nokrišanas ātrums Citi vidēja 4 p. Jāaprēķina ķermeņa nokrišanas ātrums un lidojuma tālums, ja tas izrādās vienāds ar izsviešanas augstumu.
3. Bultas lidojuma parametri Citi vidēja 5,5 p. Jāaprēķina horizontāli izšautas bultas lidojuma parametri, ja zināms izsviešanas augstums un veiktais attālums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība 00:20:00 vidēja 9 p. Jāaprēķina horizontāli izsviesta ķermeņa kustības parametri, izmantojot dotos lielumus.
2. Horizontālā virzienā izsviesta ķermeņa kustība 00:30:00 augsta 13,5 p. Jāaprēķina horizontāli izsviesta ķermeņa kustības parametri, izmantojot dotos lielumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Horizontāls sviediens 00:25:00 vidēja 13 p. Jāaprēķina horizontāli izsviesta ķermeņa kustības parametri, izmantojot dotos lielumus.