1. Vektori un kustība

  1. Vektori ģeometriskā formā

  2. Vektori koordinātu formā

  3. Vidējais ātrums

 2. Vienmērīga kustība

  1. Lineāras funkcijas lietojums fizikālu procesu aprakstīšanai

  2. Pētniecības darbs - Procesa galvenie posmi, mēriekārtas, mērvienības, skaitļa normālforma

  3. Pētniecības darbs - Mērījumu precizitāte

 3. Atoma un vielas uzbūve

  1. Kristālrežģi. Vielas cietā agregātstāvoklī

  2. Viela šķidrā agregātstāvoklī

  3. Viela gāzveida stāvoklī - Ideāla gāze un tās termodinamiskie parametri

  4. Viela gāzveida stāvoklī - Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums

 4. Vienmērīgi paātrināta kustība

  1. Vienmērīgi paātrināta kustība

  2. Ķermeņu krišana un sviešana - Ķermeņu brīvā krišana

  3. Ķermeņu krišana un sviešana - Vertikāli augšup izsviesta ķermeņa kustība

  4. Ķermeņu krišana un sviešana - Horizontāli izsviesta ķermeņa kustība

  5. Rotācijas kustība

 5. Mijiedarbība un spēks

  1. Ņūtona likumi

  2. Balsta reakcijas spēks. Berzes spēks

  3. Spēka moments. Vienkāršie mehānismi

  4. Impulss

 6. Gravitācijas lauks un kustība

  1. Gravitācijas likums. Smaguma spēks un svars

  2. Keplera likumi un kosmiskie ātrumi

 7. Enerģija un darbs

  1. Mehāniskais darbs

  2. Pilnā mehāniskā enerģija

  3. Jauda un lietderības koeficients

 8. Mehāniskās svārstības un viļņi

  1. Svārstību veidi. Rezonanse

  2. Svārsti

  3. Mehāniskie viļņi

 9. Siltums un siltuma procesi

  1. Iekšējā enerģija

 10. Elektriskais lauks

  1. Elektriskie lādiņi, Kulona likums

  2. Elektriskā lauka intensitāte

  3. Kapacitāte un kondensatori

 11. Līdzstrāva

  1. Līdzstrāvas raksturlielumi. Elektriskās strāvas darbs, jauda un lietderības koeficients

  2. Jauktie slēgumi. Oma likums noslēgtai līdzstrāvas ķēdei. Strāvas avotu slēgumi. Strāva dažādās vidēs

 12. Elektromagnētisms

  1. Ampēra un Lorenca spēks

  2. Elektromagnētiskā indukcija

  3. Maiņstrāva