Teorija

Uzdevumi

1. Magnētiskais, elektriskais un gravitācijas lauks

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Magnētiskā lauka indukcijas vektora virziens

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Ampēra spēka atkarība no lielumiem

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Ampēra spēka atkarība no dažādiem lielumiem

Grūtības pakāpe: zema

6
5. No kā ir atkarīgs Ampēra spēks?

Grūtības pakāpe: zema

6
6. Rāmītis magnētiskajā laukā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Magnētiskais lauks,tā raksturlielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Magnētiskais lauks

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Lorenca spēka virziens

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Lādētas daļiņas kustība magnētiskajā laukā

Grūtības pakāpe: zema

3
11. Lādēta daļiņa magnētiskajā laukā

Grūtības pakāpe: zema

6
12. Lādētas daļiņas trajektorijas rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

10
13. Lādētu daļiņu kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

5
14. Magnētiskais lauks,tā raksturlielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Vada masa

Grūtības pakāpe: augsta

1
16. Daļiņas frekvence

Grūtības pakāpe: augsta

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Pētnieciskais darbs (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Ampēra spēks un Lorenca spēks

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Lorenca spēks un Ampēra spēks

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem