Svarīgi!
Magnētisko lauku rada pastāvīgie magnēti un vadītāji, kuros plūst elektriskā strāva.
Magnētiskā lauku raksturo ar indukciju B. Magnētisko lauku grafiski attēlo ar indukcijas līnijām. Līniju virzienu nosaka ar magnētadatu (virziens sakrīt ar magnētadatas ziemeļpola virzienu).
 
im5.png
 
Magnētiskā lauka indukcijas līniju virziena noteikšanai izmanto labo roku (sk.att.):
 
Maglauks.png
Magnētiskais lauks ap strāvas vadu
 
Magnētiskā laukā uz vadu, kurā plūst strāva, darbojas Ampēra spēks.
\(B\) – magnētiskā lauka indukcija,
\(l\) – vadītāja aktīvās daļas garums,
\(α\) – leņķis starp magnētiskā lauka indukcijas un strāvas plūšanas virzienu.
 
Ampēra spēka darbības virzienu nosaka pēc kreisās rokas likuma:
Kreiso roku novieto tā, lai vadītājam perpendikulārā magnētiskās indukcijas vektora projekcija ieietu plaukstā, un četri izstieptie pirksti norāda strāvas virzienu. Tad par 90° atliektais īkšķis rāda vadītājam pieliktā Ampēra spēka virzienu.
Amperaspeks.png