Teorija

Uzdevumi

1. Virknes slēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Paralēlais slēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Jauktā slēguma pretestība I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Jauktais slēgums I

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Jauktā slēguma pretestība II

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Strāvas avotu slēgumi

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Oma likums pilnai ķēdei (strāvas stipruma un sprieguma aprēķināšana)

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Oma likums pilnai ķēdei (formulas analīze)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Pētījums ar galvanisko elementu

Grūtības pakāpe: vidēja

12
10. Elektronu kustība elektronstaru lampā

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Materiālu pretestības salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Pretestības termiskais koeficients

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Strāva dažādās vidēs

Grūtības pakāpe: zema

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Dažādi slēgumi (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

Materiāli skolotājiem