Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Patērētāju slēgumi Elektroenerģijas patērētāju slēgumi. Paralēlslēguma definīcija.
2. Strāvas avotu elektrodzinējspēks Elektrodzinējspēka definīcija. Īsslēgumā strāvas stiprums. Oma likums pilnai ķēdei.
3. Elektriskā strāva metālos Elektriskā strāva metālos. Lādiņnesēji, vadītspējas mehānisms, no kā atkarīga vadītspēja, lietojums.
4. Strāva šķidrumos Strāva šķidrumos. Elektrolīzes jēdziens, izmantošana mūsdienās.
5. Elektriskā strāva gāzēs Elektriskā strāva gāzēs. Brīvie lādiņnesēji, jonizācija. Dzirksteļizlāde, koronizlāde, lokizlāde, mirdzizlāde.
6. Elektriskā strāva vakuumā Elektriskā strāva vakuumā. Lādiņnesēji, vadītspējas mehānisms, no kā atkarīga vadītspēja, lietojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virknes slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un strāvas stiprumu, ja ir dotas pretestības un sprieguma kritums. Virknes slēgums.
2. Paralēlais slēgums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un strāvas stiprumu otrā rezistorā, ja ir dotas pretestības un strāvas stiprums pirmajā rezistorā. Paralēlais slēgums.
3. Jauktā slēguma pretestība I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt jauktā slēguma daļas un kopējo pretestību, ja ir dota elektriskā slēguma shēma un 5 vienādi rezistori.
4. Jauktais slēgums I 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Aprēķināt kopējo slēguma pretestību, sprieguma kritumu un strāvas stiprumu katrā vadītājā, ja ir dotas 3 vienādas pretestības jauktā slēgumā un spriegums uz spailēm.
5. Jauktā slēguma pretestība II 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Skolēns spēj aprēķināt jauktā slēguma daļas un kopējo pretestību, ja ir dota elektriskā slēguma shēma un katra rezistora pretestības vērtība.
6. Strāvas avotu slēgumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Secina par dažādu elektroenerģijas avotu slēgumu ietekmi uz kopējo elektrodzinējspēku un iekšējo pretestību. (D.O.4.3.1.)
7. Oma likums pilnai ķēdei (strāvas stipruma un sprieguma aprēķināšana) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Veic analītiskus spriedumus par elektrisko slēgumu, izmantojot Oma likumu noslēgtai līdzstrāvas ķēdei. (D.O.4.3.1.)
8. Oma likums pilnai ķēdei (formulas analīze) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Veic analītiskus spriedumus par elektrisko slēgumu, izmantojot Oma likumu noslēgtai līdzstrāvas ķēdei. (D.O.4.3.1.)
9. Pētījums ar galvanisko elementu 2. izziņas līmenis vidēja 12 p. Veic analītiskus spriedumus par elektrisko slēgumu, izmantojot Oma likumu noslēgtai līdzstrāvas ķēdei. (D.O.4.3.1.)
10. Elektronu kustība elektronstaru lampā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns nosaka elektronu staru novirzi elektronstaru lampā.
11. Materiālu pretestības salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns salīdzina materiālu pretestības, izmantojot pretestības termisko koeficientu.
12. Pretestības termiskais koeficients 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Skolēns izmanto taisnes vienādojumu un aprēķina pretestības termisko koeficientu.
13. Strāva dažādās vidēs 1. izziņas līmenis zema 4 p. Salīdzina elektrisko strāvu (lādiņnesēji, vadītspējas mehānisms, no kā atkarīga vadītspēja, lietojums) dažādās vidēs (metālos, šķidrumos, gāzēs, vakuumā). (D.O.1.5.2.)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dažādi slēgumi (2012) Citi vidēja 3 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pretestība virknes slēgumā Citi vidēja 3 p. Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un strāvas stiprumu, ja ir dotas pretestības un sprieguma kritums. Virknes slēgums.
2. Pretestība un strāvas stiprums paralēlajā slēgumā Citi vidēja 3 p. Aprēķini kopējo pretestību, spriegumu un strāvas stiprumu otrā rezistorā, ja ir dotas pretestības un strāvas stiprums pirmā rezistorā. Paralēlais slēgums.
3. Jauktais slēgums II Citi vidēja 7 p. Aprēķināt viena vadītāja pretestību, kopējo slēguma pretestību, sprieguma kritumu un strāvas stiprumu vadītājos, ja ir dotas 2 vienādas pretestības jauktā slēgumā, spriegums uz spailēm un strāvas stiprums vienā vadītājā.
4. Jauktais slēgums III Citi augsta 7 p. Aprēķināt viena vadītāja pretestību, kopējo slēguma pretestību, sprieguma kritumu un strāvas stiprumu vadītājos, ja ir dotas divas pretestības jauktā slēgumā, spriegums uz spailēm un strāvas stiprums vienā vadītājā.
5. Oma likums pilnai ķēdei (strāvas stipruma un EDS aprēķināšana) Citi zema 2 p. Veic analītiskus spriedumus par elektrisko slēgumu, izmantojot Oma likumu noslēgtai līdzstrāvas ķēdei. (D.O.4.3.1.)
6. Oma likums pilnai ķēdei (pretestības aprēķināšana) Citi vidēja 2 p. Veic analītiskus spriedumus par elektrisko slēgumu, izmantojot Oma likumu noslēgtai līdzstrāvas ķēdei. (D.O.4.3.1.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Oma likums pilnai ķēdei, virknes spēgums un strāva dazādās vides 00:25:00 vidēja 14 p. Veic analītiskus spriedumus par elektrisko slēgumu, izmantojot Oma likumu noslēgtai līdzstrāvas ķēdei. (D.O.4.3.1.) Veic analītiskus spriedumus par jauktajiem slēgumiem, izmantojot elektrisko slēgumu īpašības. (D.O.4.3.1.)
2. Oma likums pilnai ķēdei, paralēlspēgums, jauktais slēgums un strāva dazādās vides 00:25:00 vidēja 9 p. Veic analītiskus spriedumus par elektrisko slēgumu, izmantojot Oma likumu noslēgtai līdzstrāvas ķēdei. (D.O.4.3.1.) Veic analītiskus spriedumus par jauktajiem slēgumiem, izmantojot elektrisko slēgumu īpašības. (D.O.4.3.1.)