Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ampēra spēks Ampēra spēka definīcija.
2. Lorenca spēks Lorenca spēka apraksts.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Magnētiskais, elektriskais un gravitācijas lauks 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir magnētisko, elektrisko un gravitācijas lauku pēc attēla.
2. Magnētiskā lauka indukcijas vektora virziens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Attēlo magnētisko lauku dažādās situācijās, izmantojot magnētiskā lauka līnijas un indukcijas vektorus. (D.O.3.2.1.)
3. Ampēra spēka atkarība no lielumiem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Skaidro demonstrējumu, izmantojot Ampēra spēku un fizikālus lielumus, kuri šī spēku ietekmē.
4. Ampēra spēka atkarība no dažādiem lielumiem 1. izziņas līmenis zema 6 p. Skaidro demonstrējumu, izmantojot Ampēra spēku un fizikālus lielumus, kuri šī spēku ietekmē.
5. No kā ir atkarīgs Ampēra spēks? 1. izziņas līmenis zema 6 p. Skaidro demonstrējumu, izmantojot Ampēra spēku un fizikālus lielumus, kuri šī spēku ietekmē.
6. Ampēra spēka virziens 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto kreisās rokas likumu un nosaka Ampēra spēka virzienu.
7. Rāmītis magnētiskajā laukā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Analizē, kā Ampēra spēks darbojas uz taisnstūrveida strāvas rāmīti, kas griežas magnētiskajā laukā.
8. Vada garums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vada garuma aprēķināšana, kurā plūst strāva, kurš ievietots magnētiskajā laukā un uz kuru darbojas Ampēra spēks.
9. Magnētiskais lauks un Ampēra spēks 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ampēra spēka aprēķināšana.
10. Lorenca spēka virziens 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izmanto kreisās rokas likumu un nosaka Lorenca spēka virzienu.
11. Lādētas daļiņas kustība magnētiskajā laukā 1. izziņas līmenis zema 3 p. Veic analītiskus spriedumus par lādētas daļiņas kustības raksturlielumiem magnētiskajā laukā. (D.O.3.1.1., D.O.6.3.1.)
12. Lādēta daļiņa magnētiskajā laukā 1. izziņas līmenis zema 6 p. Veic analītiskus spriedumus par lādētas daļiņas kustības raksturlielumiem magnētiskajā laukā. (D.O.3.1.1., D.O.6.3.1.)
13. Lādētas daļiņas trajektorijas rādiuss 1. izziņas līmenis vidēja 10 p. Veic analītiskus spriedumus par lādētas daļiņas kustības raksturlielumiem magnētiskajā laukā. Izpētot datus, nosaka no kā ir atkarīgs lādētas daļiņas trajektorijas rādiuss.(D.O.3.1.1., D.O.6.3.1.)
14. Lādētu daļiņu kustība 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Salīdzina un analizē lādētu daļiņu kustību gravitācijas, elektriskajā un magnētiskajā laukā. (D.O.3.1.1., D.O.6.3.1.)
15. Magnētiskais lauks,tā raksturlielumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lorenca spēka aprēķināšana.
16. Vada masa 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Izmanto kreisās rokas likumu, 2. Ņūtona likumu, lai noskaidrotu vada masu.
17. Daļiņas frekvence 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Izmanto 2. Ņūtona likumu, Lorenca spēka formulu, centrtieces paātrinājuma formulu, perioda un frekvences formulu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pētnieciskais darbs (2012) Citi vidēja 1 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Magnētiskā lauka indukcijas salīdzinājums Citi zema 5 p. salīdzina magnētisko lauku ap dažādiem patstāvīgajiem magnētiem un elektromagnētiem, kā arī ap vadu, pa kuru plūst strāva.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ampēra spēks un Lorenca spēks 00:10:00 vidēja 11 p. Atšķir magnētisko, elektrisko un gravitācijas lauku. Izmanto kreisās rokas likumu un nosaka Ampēra spēka / strāvas / magnētiskās indukcijas virzienu. Veic analītiskus spriedumus par lādētas daļiņas kustības raksturlielumiem magnētiskajā laukā. (D.O.3.1.1., D.O.6.3.1.)
2. Lorenca spēks un Ampēra spēks 00:10:00 vidēja 11 p. Attēlo magnētisko lauku dažādās situācijās, izmantojot magnētiskā lauka līnijas un indukcijas vektorus. (D.O.3.2.1.) Skaidro demonstrējumu, izmantojot Ampēra spēku un fizikālus lielumus, kuri šī spēku ietekmē. Izmanto kreisās rokas likumu un nosaka Lorenca spēka virzienu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Magnētiskais lauks, Ampēra spēks un Lorenca spēks 00:15:00 vidēja 9 p. Salīdzina magnētisko lauku ap vadu, pa kuru plūst strāva. Skaidro demonstrējumu, izmantojot Ampēra spēku un fizikālus lielumus, kuri šī spēku ietekmē. Aprēķina vada garumu, kurā plūst strāva, kurš ievietots magnētiskajā laukā un uz kuru darbojas Ampēra spēks.