24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Planētu kustības trajektorijas

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Debess ķermeņu kustības trajektorijas

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Planētu kustības ātrums

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Asteroīdu kustības ātrums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Asteroīdu apriņķošanas periods

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Kosmiskā aparāta kustības trajektorija

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Kosmiskā aparāta kustības ātrums

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Zemes mākslīgo pavadoņu kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Zemes mākslīgo pavadoņu tipi

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Pirmais kosmiskais ātrums un periods

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Apgalvojumi par planētu un pavadoņu kustību

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Smaguma spēka paātrinājums un trajektorijas augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Attālums no Saules un orbitālais ātrums

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Apriņķošanas periods un orbitālais ātrums

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Pavadoņa ātrums un trajektorijas augstums

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Pirmais kosmiskais ātrums,zinot rādiusu un masu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Pavadoņa ātrums un periods

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Marsa pavadoņa trajektorijas augstums un periods

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Pavadoņa kustības ātrums un augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Pavadoņa kustības raksturlielumi

Grūtības pakāpe: augsta

5
21. Kosmiskie ātrumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Keplera likumi un gravitācijas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Pavadoņu un planētu kustība I

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem