Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Keplera planētu kustības likumi Aprakstīti Keplera formulētie planētu kustības likumi.
2. Pavadoņu kustība Aprakstītas pavadoņu kustības ap Zemi galvenās likumsakarības.
3. Kosmiskie ātrumi un periods Aprakstīti trīs kosmiskie ātrumi un apriņķošanas perioda aprēķināšana.
4. Kosmiskie ātrumi Kosmisko ātrumu aprēķināšana un vērtības uz dažādām planētām

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Planētu kustības trajektorijas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto Keplera likumu un nosaka planētas kustības trajektorijas veidu.
2. Debess ķermeņu kustības trajektorijas 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izmanto Keplera likumu un izvērtē apgalvojumu patiesumu.
3. Planētu kustības ātrums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto Keplera likumu un salīdzina planētas kustības ātrumu.
4. Asteroīdu kustības ātrums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto Keplera likumu un salīdzina asteroīdu apriņķošanas periodu.
5. Asteroīdu apriņķošanas periods 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto Keplera likumu un salīdzina orbītu parametru.
6. Kosmiskā aparāta kustības trajektorija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto zināšanas par kosmiskajiem ātrumiem un nosaka kosmiskā kuģa kustības trajektoriju.
7. Kosmiskā aparāta kustības ātrums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto zināšanas par kustības trajektorijām un nosaka kosmiskā kuģa palaišanas ātrumu.
8. Zemes mākslīgo pavadoņu kustība 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izmanto gravitācijas likumu, kosmiskas ātruma jēdzienu situāciju analīzei un gravitācijas spēku aprēķināšanai.
9. Zemes mākslīgo pavadoņu tipi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Zemes mākslīgo pavadoņu funkcijas.
10. Pirmais kosmiskais ātrums un periods 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāparēķina planētas 1. kosmiskais ātrums un apriņķošanas periods, ja zināms planētas rādiuss un vidējais blīvums.
11. Apgalvojumi par planētu un pavadoņu kustību 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu patiesums par planētu un pavadoņu kustību.
12. Smaguma spēka paātrinājums un trajektorijas augstums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina smaguma spēka piešķirtais paātrinājums Zemes mākslīgajam pavadonim un augstums virs Zemes, ja zināms pavadoņa kustības ātrums dotajā augstumā.
13. Attālums no Saules un orbitālais ātrums 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāparēķina planētas lielā pusass un orbitālais ātrums, ja zināmi Zemes orbītas dati un planētas apriņķošanas periods Zemes gados.
14. Apriņķošanas periods un orbitālais ātrums 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina planētas apriņķošanas periods un orbitālais ātrums, ja zināmi Zemes orbītas dati planētas lielās pusass garums.
15. Pavadoņa ātrums un trajektorijas augstums 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina pavadoņa kustības ātrums un trajektorijas augstums, ja ir zināms tā apriņķošanas periods
16. Pirmais kosmiskais ātrums,zinot rādiusu un masu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāparēķina planētas 1. kosmiskais ātrums un apriņķošanas periods, ja zināms planētas rādiuss un masa.
17. Pavadoņa ātrums un periods 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina pavadoņa kustības ātrums un apriņķošanas periods, ja zināms tā orbītas augstums virs Zemes
18. Marsa pavadoņa trajektorijas augstums un periods 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina Marsa pavadoņa trajektorijas augstums un apriņķošanas periods, ja zināms tā kustības ātrums.
19. Pavadoņa kustības ātrums un augstums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina Zemes mākslīgā pavadoņa kustības ātrums un augstums virs Zemes, ja zināms smaguma spēka paātrinājums dotajā augstumā.
20. Pavadoņa kustības raksturlielumi 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Jāaprēķina pavadoņa kustības raksturlielumi, ja zināms pavadoņa apriņķošanas periods.
21. Kosmiskie ātrumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt pavadoņa pirmo un otro kosmisko ātrumu apkārt noteiktai planētai, ja ir zināma planētas masa, rādiuss un pavadoņa atrašanās augstums attiecībā pret planētas virsmu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes mākslīgie pavadoņi Citi vidēja 4 p. Izmanto gravitācijas likumu, kosmiskas ātruma jēdzienu situāciju analīzei.
2. Mēness pavadoņa ātrums un periods Citi vidēja 3 p. Jāaprēķina Mēness pavadoņa kustības ātrums un apriņķošanas periods, ja zināms tā orbītas augstums virs Mēness.
3. Pavadoņa kustības raksturlielumi Citi augsta 5 p. Jāaprēķina pavadoņa kustības raksturlielumi, ja zināms pavadoņa apriņķošanas periods.
4. Pirmais kosmiskais ātrums Citi vidēja 2 p. Jāparēķina planētas 1. kosmiskais ātrums un apriņķošanas periods, ja zināms planētas rādiuss un brīvās krišanas paātrinājums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Keplera likumi un gravitācijas likums 00:20:00 vidēja 8 p. Izmanto Keplera likumus situāciju analīzei un gravitācijas likumu gravitācijas spēku aprēķināšanai.
2. Pavadoņu un planētu kustība I 00:20:00 vidēja 9 p. Jāaprēķina pavadoņu un planētu kustības raksturlielumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pavadoņu un planētu kustība II 00:25:00 vidēja 10 p. Jāprēķina pavadoņu un planētu kustības raksturlielumi.
2. Pavadoņu un planētu kustība III 00:30:00 vidēja 13 p. Jāaprēķina pavadoņu un planētu kustības raksturlielumi.