24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Vielas modelis

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Elastības koeficients

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Elastības spēks

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Elastības spēka aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Elastības koeficients I

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Elastības koeficients II

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Absolūtais pagarinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Stinguma koeficients

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Elastības koeficientu salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Elastīgās auklas sākuma garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Huka likums. Darbs ar grafiku

Grūtības pakāpe: vidēja

10
12. Darbs ar grafiku. Huka likums

Grūtības pakāpe: vidēja

10
13. Stinguma koeficients

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Elastības spēks

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Stinguma koeficients un pētniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Elastības spēks

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Vielas cietā agregātstāvoklī I

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem