Elastīgas deformācijas gadījumā spēku, ar kādu ķermenis pretojas deformācijām, apraksta Huka likums:
Fel=kΔx vai  Fel=kΔl, kur
Fel - elastības spēks, \(N\)
k - elastības koeficients vai stinguma koeficients (atsperēm), \(N/m\), 
x vai l – absolūtais pagarinājums, \(m\).
 
Ja grafiski attēlotu elastības spēka atkarību no pagarinājuma, tad Huka likuma izpildīšanās gadījumā šis grafiks ir taisne.

Huka likuma grafiskais attēlojums.svg
 
Pēc grafika datiem var aprēķināt elastības koeficientu k:
 
k=FelΔl=360,18=200Nm
 
Atsauce:
Šiters E., Reguts V., Cabelis A.. Fizika 10. klasei. Izdevējs: Lielvārds., Izdots: 2013.