Ar deformācijas procesiem mēs sastopamies ikdienā (gan sadzīvē, gan sportā, gan tehnikā). 
Deformācijas dēļ, ķermenis maina izmērus un formu. Cietu ķermeņu deformācijas veidi ir stiepe, spiede, bīde, liece un vērpe.
 
Vai zini, kādai deformācijai ir pakļauts svarcēlāja ķermenis?
 
16lspa_95_olimpiskie_pjedestalipek_08_7_085.jpg
 
Foto: Viktors Ščerbatihs bronzas laureāts 2008. gada Pekinas Olimpiādē.
 
Stiepei ir pakļautas dažādas virves, troses, auklas un ķēdes.
Spiedei ir pakļauti ēku pamati, grīda, kauli, krēsli utt.
Liecē apvienojas gan stiepe, gan spiede. Šādam deformācijas veidam ir pakļautas, piemēram, sijas, plaukti un mūzikas instrumentu stīgas.
Ja ķermeņa slāņi ir pakļauti kustībai cits pret citu, tad tā ir bīdes deformācija, kas darbojas, piemēram, uz kādu materiālu, kas tiek griezts.
Vērpes deformācijai ir pakļautas dažādas skrūves un rotējošu instrumentu detaļas.
 
Deformācijas modelis ir atspoguļots tabulā:
Ķermeņa sākuma stāvoklis ir nodalīts ar sarkanu krāsu.
stiepe
spiede
liece
bīde
vērpe
stiepe.png
spiede.png
liece.png
bīde.png
vērpe.png

Deformācijas piemērus var aplūkot tabulā:
stiepe
spiede
liece
bīde
vērpe
stiepe 1.jpg
spiede 1.jpg
liece 1.jpg
bīde 1.jpg
vērpe 1.jpg
stiepe 2.jpg
spiede 2.jpg
liece 3.jpg
bīde 2.jpg
vērpe 2.jpg
 
Atsauce:
Šiters E., Reguts V., Cabelis A.. Fizika 10. klasei. Izdevējs: Lielvārds., Izdots: 2013.
https://www.fizmix.lv, Mācību portāls
https://www.bauskasdzive.lv, Ziņu portāls