Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Deformācijas veidi ikdienā Deformācijas veidi ikdienā
2. Deformācija. Huka likums Deformācija. Huka likums
3. Huka likuma grafiskais attēlojums Huka likuma grafiskais attēlojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas modelis 1. izziņas līmenis zema 1p. Aplūko zīmējumu un nosaka, kādam agregātstāvoklim atbilst zīmējumā redzamais vielas modelis.
2. Elastības koeficients 3. izziņas līmenis vidēja 8p. Noskaidro deformācijas veidu, analizē iegūtus rezultātus, noskaidro elastības koeficientu pēc Huka likuma.
3. Elastības spēks 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārveido mērvienības un nosaka elastības spēku pēc Huka likuma.
4. Elastības spēka aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka elestības spēku pēc Huka likuma, dinamometra mērapjomu un iedaļas vērtību.
5. Elastības koeficients I 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārveido mērvienības un nosaka elastības koeficientu pēc Huka likuma.
6. Elastības koeficients II 2. izziņas līmenis zema 1p. Analizē attēloto situāciju, nolasa informāciju un izmanto Huka likumu elastības koeficienta noteikšanai.
7. Absolūtais pagarinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto Huka likumu gan absolūto pagarinājuma, gan elastības koeficienta noteikšanai.
8. Stinguma koeficients 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka elestības koeficientu pēc Huka likuma, izmantojot grafiku.
9. Elastības koeficientu salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka elestības koeficientu pēc Huka likuma, izmantojot grafiku.
10. Elastīgās auklas sākuma garums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto Huka likumu un absolūtā pagarinājuma formulu auklas sākuma garuma noteikšanai.
11. Huka likums. Darbs ar grafiku 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Nolasa informāciju no grafika, izveido tabulu atsperes pagarinājuma atkarībā no elastības spēka atsperē.
12. Darbs ar grafiku. Huka likums 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Nolasa informāciju no grafika, izveido tabulu atsperes garuma atkarībā no elastības spēka atsperē.
13. Stinguma koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt atsperes absolūto pagarinājumu un stinguma koeficientu, ja ir zināms atsperes sākuma garums, beigu garums un iekarināta ķermeņa masa.
14. Elastības spēks 2. izziņas līmenis augsta 3p. Aprēķināt absolūto pagarinājumu, elastības spēku un iekarināta ķermeņa masu, ja ir zināms atsperes sākuma garums, relatīvais pagarinājums un stinguma koeficients.
15. Stinguma koeficients un pētniecība 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Aprēķināt relatīvo pagarinājumu, stinguma koeficientu divām dažādām gumijām, ja ir dota mērījumu tabula, kurā ir dots gumijas sākuma garums, izstieptas gumijas garums un iekarināto atsvariņu svars.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elastības koeficients Citi augsta 9p. Noskaidro deformācijas veidu, analizē iegūtus rezultātus, noskaidro elastības koeficientu pēc Huka likuma, pamato savu viedokli.
2. Dinamometra skala Citi augsta 1p. Izmanto Huka likumu, noskaidro stinguma koeficientu, veido dinamometra skalu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elastības spēks 00:15:00 vidēja 9p. Testa jautājumi ir uzdevumi par elastības spēku.
2. Vielas cietā agregātstāvoklī I 00:20:00 vidēja 16p. Izmanto Huka likumu, aprēķina elastības koeficientu, absolūto pagarinājumu, strādā ar grafikiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas cietā agregātstāvoklī 00:15:00 vidēja 4p. Izmanto Huka likumu, aprēķina elastības koeficientu un absolūto pagarinājumu.
2. Vielas cietā agregātstāvoklī II 00:23:00 vidēja 7p. Izmanto Huka likumu, aprēķina elastības koeficientu un absolūto pagarinājumu.