24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Absolūtās un relatīvās kļūdas noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Mērījuma rezultāta pieraksts elektriskām mēriekārtām

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Mērījuma rezultāta pieraksts neelektriskām mēriekārtām

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Mērījuma rezultāta nolasīšana un relatīvās kļūdas aprēķins voltmetriem

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Mērījuma rezultāta relatīvās kļūdas noteikšana neelektriskām mēriekārtām

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Kurš mērījums precīzāks?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Kurš mērījums neprecīzāks?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Mērījuma rezultāts

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
9. Mērījumu precizitāte, mērot ar lineālu un bīdmēru

Grūtības pakāpe: vidēja

7
10. Tilpuma kļūdas aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

12
11. Ķermeņa tilpuma kļūdas aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

12
12. Grafiks ar mērījuma kļūdām I

Grūtības pakāpe: vidēja

8
13. Grafiks ar mērījuma kļūdām II

Grūtības pakāpe: vidēja

7
14. Grafiks ar mērījuma kļūdām III

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Testi

Materiāli skolotājiem