Teorija

Uzdevumi

1. Apgalvojumi par ķermeņu kustību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Paātrināta kustība no miera stāvokļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Automašīnas paātrinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Kustības paātrinājums un beigu ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Kustības beigu ātrums un paātrinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Motocikla bremzēšanas paātrinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Auto veiktais ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Laiks paātrinātā kustībā ar sākuma ātrumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Kravas auto paātrinājuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Sākuma ātrums paātrinātā kustībā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Slēpotāja ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Ātruma sasniegšana kustībā no miera stāvokļa

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Ātruma sasniegšanas laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Bezdelīgas vidējais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Stroboskopiskais attēls I

Grūtības pakāpe: zema

2,5
16. Darbs ar stroboskopisko attēlu (informācijas nolasīšana) I

Grūtības pakāpe: zema

6
17. Darbs ar stroboskopisko attēlu (informācijas nolasīšana) II

Grūtības pakāpe: zema

6
18. Paātrinājuma virziens (darbs ar stroboskopisko attēlu)

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Darbs ar stroboskopisko attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

15
20. Stroboskopiskais attēls II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. N-tajā sekundē veiktais ceļš I

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
22. Kustības beigu ātruma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
23. Sākuma ātruma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Apgalvojumi par kustības vienādojumiem

Grūtības pakāpe: zema

1
25. Kustības vienādojumu izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Paātrinātas kustības grafiku atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Kustības veida noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Paātrinātu kustību ātruma grafika aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

4,3
29. Koordinātas grafiki vienmērīgi paātrinātā kustībā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Vienmērīgas un palēninātas kustības grafika aprēķins

Grūtības pakāpe: augsta

3,5
31. Ātruma grafiki vienmērīgi paātrinātā kustībā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
32. Vienmērīgas un palēninātas kustības grafika aprēķins

Grūtības pakāpe: augsta

3,5
33. Ātruma, koordinātas un paātrinājuma grafiki vienmērīgi paātrinātā kustībā

Grūtības pakāpe: augsta

3
34. Trīs dažāda rakstura kustības posmu grafika aprēķins

Grūtības pakāpe: augsta

4
35. Kustības raksturlielumu aprēķins ātruma virziena maiņas gadījumā

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

Materiāli skolotājiem