24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Paātrināta kustība, paātrinājums Apskata vienkāršākās paātrinātās kustības, to galveno raksturlielumu - paātrinājumu, tā moduļa un virziena noteikšanu.
2. Pārvietojums vienmērīgi paātrinātā kustībā Aprakstītas pārvietojuma un pārvietojuma projekciju aprēķināšanas sakarības. Apskatīts gadījums, kad kustība sākas no miera stāvokļa.
3. Paātrinātas kustības paātrinājuma un ātruma vienādojumi Aprakstīti vienmērīgi paātrinātas kustības ātruma un paātrinājuma vienādojumi. Piemēros parādīta kustību raksturojošo lielumu iegūšana no šiem vienādojumiem.
4. Ceļu attiecība vienādos, secīgos laika intervālos Aprakstīta ceļu attiecības iegūšana vienādos un secīgos laika intervālos vienmērīgi paātrinātā kustībā. Doti divi stroboskopisko attēlu piemēri.
5. Vienmērīgi paātrinātas kustības pārvietojuma un koordinātes vienādojumi Aprakstīti vienmērīgi paātrinātas kustības pārvietojuma un koordinātes vienādojumi. Piemēros parādīta kustību raksturojošo lielumu iegūšana no šiem vienādojumiem.
6. Vienmērīgi paātrinātas kustības ātruma un paātrinājuma grafiki Apskata galvenos paātrinājuma un ātruma atkarību no laika raksturojošus grafikus vienmērīgi paātrinātā kustībā
7. Ātruma grafiku īpašība Apskatīta ātrumu grafiku īpašība par laukuma un pārvietojuma skaitlisko vērtību sakritību.
8. Pārvietojuma, ceļa un koordinātes grafiki Apskatīti vienmērīgi paātrinātas kustības pārvietojuma projekcijas, ceļa un koordinātes grafiki un to galvenās īpašības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par ķermeņu kustību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāizvērtē izteikto apgalvojumu pareizība un jānosaka kustības veidam atbilstošais grafiks.
2. Paātrināta kustība no miera stāvokļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienmērīgi paātrinātā kustībā no miera stāvokļa jāaprēķina laiks, kādā tiek sasniegts dotais ātrums.
3. Automašīnas paātrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina automašīnas paātrinājums, izmainot ātrumu dotajā laika intervālā.
4. Kustības paātrinājums un beigu ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto vizuālo informāciju, paātrinājuma formulu, aprēķina paātrinājumu un beigu ātrumu. Pārveido mērvienības.
5. Kustības beigu ātrums un paātrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto paātrinājuma formulu, aprēķina paātrinājumu un beigu ātrumu, pārveidojot mērvienības.
6. Motocikla bremzēšanas paātrinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina motocikla bremzēšanas paātrinājums, zinot sākuma un beigu ātrumus (km/h), kā arī bremzēšanas laiku.
7. Auto veiktais ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina ķermeņa veiktais ceļš vienmērīgi paātrinātā kustībā, ja kustību uzsāk no miera stāvokļa.
8. Laiks paātrinātā kustībā ar sākuma ātrumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina ķermeņa kustības laiks vienmērīgi paātrinātā kustībā ar sākuma ātrumu, ja zināms arī paātrinājums un veiktais attālums
9. Kravas auto paātrinājuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina paātrinājums, ar kādu kravas auto uzsāk kustību, ja zināms kustības laiks un tajā veiktais attālums.
10. Sākuma ātrums paātrinātā kustībā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto pārvietojuma formulu (vienmērīgi paātrinātai kustībai) sākuma ātruma aprēķināšanai. Pārveido mērvienības.
11. Slēpotāja ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina maksimālais ātrums, ko var sasniegt slēpotājs, ja zināms trases garums un laiks, kurā to veic.
12. Ātruma sasniegšana kustībā no miera stāvokļa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina ātrums, kādu sasniedz automobīlis no miera stāvokļa, ja zināms kustības paātrinājums un veiktais ceļš.
13. Ātruma sasniegšanas laiks 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina laiks, kādā tika sasniegts dotais ātrums, ja zināms veiktais ceļš un kustības paātrinājums. Jāatrod arī sākuma ātrums.
14. Bezdelīgas vidējais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina bezdelīgas lidojuma laiks un vidējais ātrums vienmērīgi paātrinātā kustībā.
15. Stroboskopiskais attēls I 1. izziņas līmenis zema 2,5 p. No stroboskopiskā attēla jānosaka kustības veids, laiks un veiktais attālums.
16. Darbs ar stroboskopisko attēlu (informācijas nolasīšana) I 1. izziņas līmenis zema 6 p. No stroboskopiskā attēla jānosaka kustības veids, laiks un veiktais attālums, zinot laiku starp uzliesmojumiem un mērogu.
17. Darbs ar stroboskopisko attēlu (informācijas nolasīšana) II 1. izziņas līmenis zema 6 p. No stroboskopiskā attēla jānosaka kustības veids, laiks un veiktais attālums, zinot laiku starp uzliesmojumiem un mērogu.
18. Paātrinājuma virziens (darbs ar stroboskopisko attēlu) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka paātrinājuma vektora virzienu, izmantojot mašīnas stroboskopisko attēlu ar ātruma vektoru virzieniem.
19. Darbs ar stroboskopisko attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 15 p. No stroboskopiskā attēla jānosaka kustības veids, laiks un veiktais attālums, zinot laiku starp uzliesmojumiem un mērogu.
20. Stroboskopiskais attēls II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina lodītes kustības laiks un paātrinājums, ja dota stroboskopa uzliesmošanas frekvence un rūtiņas izmēri.
21. N-tajā sekundē veiktais ceļš I 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Jāaprēķina n-tajā sekundē veiktais ceļš, ja zināms otrajā sekundē veiktais attālums.
22. Kustības beigu ātruma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāaprēķina vienmērīgi palēninātas kustības beigu ātrums, ja zināms sākuma un vidējais kustības ātrums.
23. Sākuma ātruma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina kustības sākuma ātrums, ja zināms beigu un vidējais kustības ātrums.
24. Apgalvojumi par kustības vienādojumiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Analīzē kustības vienādojumus. Jāizvērtē apgalvojumu pareizība par kustības vienādojumiem.
25. Kustības vienādojumu izvēle 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aplūko kustības vienādojumus. Jānosaka vienādojuma veids, kurš apraksta dotās kustības īpašības.
26. Paātrinātas kustības grafiku atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāatpazīst kustības grafiku veids atbilstoši dotajiem nosacījumiem. Jāatrod atbilstošais kustības vienādojums dotajam kustības grafikam.
27. Kustības veida noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aplūko kustības grafikus: ātruma grafiku un koordinātas grafiku. Nosaka kustības veidu pēc grafika.
28. Paātrinātu kustību ātruma grafika aprēķins 2. izziņas līmenis vidēja 4,3 p. Izmantojot doto kustības ātruma grafiku, jāaprēķina vairāki kustību raksturojoši lielumi.
29. Koordinātas grafiki vienmērīgi paātrinātā kustībā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izlasa apgalvojumu, analīze izlasīto. Koordinātas grafika izvēle atbilstoši aprakstītai situācijai.
30. Vienmērīgas un palēninātas kustības grafika aprēķins 2. izziņas līmenis augsta 3,5 p. Izmantojot vienmērīgas un paātrinātas kustības grafiku, jāaprēķina vairāki kustību raksturojošie lielumi.
31. Ātruma grafiki vienmērīgi paātrinātā kustībā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izlasa apgalvojumu, analīze izlasīto. Ātruma grafika izvēle atbilstoši aprakstītai situācijai.
32. Vienmērīgas un palēninātas kustības grafika aprēķins 2. izziņas līmenis augsta 3,5 p. Izmantojot vienmērīgas un paātrinātas kustības grafiku, jāaprēķina vairāki kustību raksturojošie lielumi.
33. Ātruma, koordinātas un paātrinājuma grafiki vienmērīgi paātrinātā kustībā 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Izlasa apgalvojumu, analīze izlasīto. Ātruma, paātrinājuma un koordinātas grafika izvēle atbilstoši aprakstītai situācijai.
34. Trīs dažāda rakstura kustības posmu grafika aprēķins 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Dotajam trīs dažāda rakstura kustības posmu grafikam jāaprēķina kustību raksturojošie lielumi.
35. Kustības raksturlielumu aprēķins ātruma virziena maiņas gadījumā 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Jāaprēķina kustības raksturlielumi, ja kustības laikā mainās ātruma virziens.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bremzēšanas laiks Citi vidēja 1 p. Jāaprēķina bremzēšanas laiks, ja zināms braukšanas ātrums (km/h) un bremzēšanas paātrinājums.
2. Kustības sākuma ātruma aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Jāaprēķina kustības sākuma ātrums vienmērīgi paātrinātā kustībā, ja zināms kustības laiks un paātrinājums kā arī kustībā sasniegtais beigu ātrums.
3. Vilciena kustības laika aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Jāaprēķina laiks, kurā vilciens veiks doto attālumu, uzsākot kustību ar doto paātrinājumu.
4. Vilciena bremzēšanas ceļš Citi vidēja 1 p. Jāaprēķina vilciena bremzēšanas ceļš, ja zināms kustības ātrums (km/h) un bremzēšanas paātrinājums.
5. N-tajā sekundē veiktais ceļš II Citi vidēja 1,5 p. Jāaprēķina n-tajā sekundē veiktais ceļš, ja zināms otrajā sekundē veiktais attālums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienmērīgi paātrinātas kustības pamatsakarības 00:25:00 vidēja 6,5 p. Jāizvērtē izteiktie apgalvojumi par kustības veidiem. Jāizmanto galvenās pamatsakarības vienmērīgi paātrinātas (palēninātas) kustības lielumu aprēķināšanai.
2. Pamatsakarības vienmērīgi paātrinātā kustībā 00:30:00 augsta 8 p. Jāizmanto galvenās pamatsakarības vienmērīgi paātrinātas (palēninātas) kustības lielumu aprēķināšanai.
3. Vienmērīgi paātrinātas kustības grafiki un vienādojumi 00:25:00 vidēja 11 p. Jāizvēlās un jāuzraksta atbilstošs kustības vienādojums dotajam grafikam. Jāaprēķina prasītie kustības raksturlielumi no grafika, kur nemainās kustības virziens.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienmērīgi paātrinātas kustības pamatformulas 00:25:00 vidēja 6,5 p. Jāizvērtē izteiktie apgalvojumi par kustības veidiem. Jāizmanto galvenās pamatsakarības vienmērīgi paātrinātas (palēninātas) kustības lielumu aprēķināšanai.
2. Vienmērīgi paātrinātas kustības vienādojumi un grafiki 00:20:00 vidēja 10,5 p. Jāizvērtē apgalvojumu pareizība. Jānoskaidro atbilstība starp doto grafiku un kustības vienādojumiem. Jāaprēķina prasītie kustības raksturlielumi no grafika, kur nemainās kustības virziens.
3. Vienādojumi un grafiki vienmērīgi paātrinātā kustībā 00:30:00 augsta 10 p. Jāizvēlās un jāuzraksta atbilstošs kustības vienādojums dotajam grafikam. Jāaprēķina prasītie kustības raksturlielumi no grafika, kur mainās kustības virziens.