24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Tilpuma izmaiņa, mainot spiedienu un temperatūru

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Gāzes tilpuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Gāzes spiediena aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Klapeirona vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums (situācijas analīze)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Darbs ar ideālās gāzes stāvokļa vienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Darbs ar ideālās gāzes stāvokļa vienādojumu (situācijas analīze)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Gāzes masa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Mērierīces lielumu mērīšanai

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Mērierīču rādījumu izmantošana

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Gāzes spiediens

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Mērierīces lielumu mērīšanai

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Gāzes tilpuma maiņa cilindrā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Gāzes tilpums normālos apstākļos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Gāzes molu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Gāzes ieņemtais tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Gāzes temperatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Kāda gāze?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Par cik jāizmaina gāzes temperatūra?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Gāzes temperatūra (darbs ar grafiku)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Gāzes tilpums (darbs ar grafiku)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Gāzes spiediens (darbs ar grafiku)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Ezera dziļums

Grūtības pakāpe: augsta

4
26. Gaisa tilpums zem kustīga virzuļa

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem