Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums
2. Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums (Klapeirona-Mendeļejeva vienādojums) Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums (Klapeirona-Mendeļejeva vienādojums).
3. Mērvienību pārveidojumi Klapeirona-Mendeļejeva vienādojumā Noderīga informācija, izmantojot Klapeirona-Mendeļejeva vienādojumu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tilpuma izmaiņa, mainot spiedienu un temperatūru 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai, jānosaka cik reizes mainās gāzes tilpums, mainoties pārējiem lielumiem.
2. Gāzes tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai, jāaprēķina gāzes tilpums izmainītos apstākļos
3. Gāzes spiediena aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot Mendeļejeva Klapeirona vienādojumu, jāaprēķina gāzes radītais spiediens uz trauka sieniņām.
4. Klapeirona vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc dotajām spiediena un tilpuma izmaiņām jānosaka gāzes absolūtās temperatūras izmaiņas, izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai.
5. Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc dotajām spiediena un absolūtās temperatūras izmaiņām jānosaka gāzes tilpuma izmaiņas, izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai.
6. Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums (situācijas analīze) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc dotajām spiediena un absolūtās temperatūras izmaiņām jānosaka gāzes tilpuma izmaiņas, izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai.
7. Darbs ar ideālās gāzes stāvokļa vienādojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc dotajām tilpuma un absolūtās temperatūras izmaiņām jānosaka gāzes spiediena izmaiņas, izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai.
8. Darbs ar ideālās gāzes stāvokļa vienādojumu (situācijas analīze) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc dotajām tilpuma un absolūtās temperatūras izmaiņām jānosaka gāzes spiediena izmaiņas, izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai.
9. Gāzes masa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai noskaidrotu gāzes masu.
10. Mērierīces lielumu mērīšanai 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai noskaidrotu mērierīču izmantošanas iespējas.
11. Mērierīču rādījumu izmantošana 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai noskaidrotu mērierīču izmantošanas iespējas.
12. Gāzes spiediens 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu gāzes spiediena noteikšanai.
13. Mērierīces lielumu mērīšanai 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai noskaidrotu mērierīču izmantošanas iespējas.
14. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums 2. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai aprēķinātu gāzes tilpumu.
15. Gāzes tilpuma maiņa cilindrā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu, jāaprēķina otrā stāvokļa gāzes spiediens
16. Gāzes tilpums normālos apstākļos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina, kādu tilpumu ieņems gāze normālos apstākļos, izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu.
17. Gāzes molu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina gāzes daudzums molos, ja zināmi pārējie gāzes termodinamiskie parametri.
18. Gāzes ieņemtais tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes ieņemtais tilpums, izmantojot Mendeļejeva-Klapeirona vienādojumu
19. Gāzes temperatūra 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes temperatūra, izmantojot Mendeļejeva-Klapeirona vienādojumu.
20. Kāda gāze? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmantojot Mendeļejeva-Klapeirona vienādojumu, jāaprēķina gāzes molmasa un pēc ķīmisko elementu periodiskās tabulas jānosaka, kādai gāzei atbilst šī molmasas vērtība.
21. Par cik jāizmaina gāzes temperatūra? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nemainīga tilpuma un masas gāzei jāaprēķina, par cik jāizmaina gāzes temperatūra, lai tās spiediens palielinātos N reizes.
22. Gāzes temperatūra (darbs ar grafiku) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aplūko zīmējumu un izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu temperatūras noteikšanai.
23. Gāzes tilpums (darbs ar grafiku) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aplūko grafiku un izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai aprēķinātu gāzes tilpumu.
24. Gāzes spiediens (darbs ar grafiku) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aplūko grafiku un izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai aprēķinātu gāzes spiedienu.
25. Ezera dziļums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zinot gaisa burbulīša tilpuma izmaiņu, paceļoties līdz ezera ūdens virsmai, jāaprēķina ezera dziļums.
26. Gaisa tilpums zem kustīga virzuļa 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Jāaprēķina gaisa tilpums cilindrā pēc atsvara uzlikšanas virzulim.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērierīču izvēle Citi augsta 1 p. Pamato savu viedokli, izmantojot ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai noskaidrotu mērierīču izmantošanas iespējas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums I 00:15:00 vidēja 6 p. Izmantojot ideālas gāzes stāvokļa vienādojuma dažādas pieraksta izteiksmes, aprēķināt kādu no gāzes termodinamiskajiem parametriem.
2. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums II 00:15:00 vidēja 9 p. Izmantojot ideālas gāzes stāvokļa vienādojuma dažādas pieraksta izteiksmes, aprēķināt kādu no gāzes termodinamiskajiem parametriem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums 00:15:00 augsta 10 p. Izmantojot ideālas gāzes stāvokļa vienādojuma dažādas pieraksta izteiksmes, aprēķināt kādu no gāzes termodinamiskajiem parametriem.