Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums
2. Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums (Klapeirona-Mendeļejeva vienādojums) Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums (Klapeirona-Mendeļejeva vienādojums).
3. Mērvienību pārveidojumi Klapeirona-Mendeļejeva vienādojumā Noderīga informācija, izmantojot Klapeirona-Mendeļejeva vienādojumu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tilpuma izmaiņa, mainot spiedienu un temperatūru 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai, jānosaka cik reizes mainās gāzes tilpums, mainoties pārējiem lielumiem.
2. Gāzes tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai, jāaprēķina gāzes tilpums izmainītos apstākļos
3. Gāzes spiediena aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmantojot Mendeļejeva Klapeirona vienādojumu, jāaprēķina gāzes radītais spiediens uz trauka sieniņām.
4. Klapeirona vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Pēc dotajām spiediena un tilpuma izmaiņām jānosaka gāzes absolūtās temperatūras izmaiņas, izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai.
5. Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc dotajām spiediena un absolūtās temperatūras izmaiņām jānosaka gāzes tilpuma izmaiņas, izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai.
6. Ideālās gāzes stāvokļa vienādojums (situācijas analīze) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc dotajām spiediena un absolūtās temperatūras izmaiņām jānosaka gāzes tilpuma izmaiņas, izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai.
7. Darbs ar ideālās gāzes stāvokļa vienādojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc dotajām tilpuma un absolūtās temperatūras izmaiņām jānosaka gāzes spiediena izmaiņas, izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai.
8. Darbs ar ideālās gāzes stāvokļa vienādojumu (situācijas analīze) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc dotajām tilpuma un absolūtās temperatūras izmaiņām jānosaka gāzes spiediena izmaiņas, izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai masai.
9. Gāzes masa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai noskaidrotu gāzes masu.
10. Mērierīces lielumu mērīšanai 2. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai noskaidrotu mērierīču izmantošanas iespējas.
11. Mērierīču rādījumu izmantošana 2. izziņas līmenis augsta 2p. Izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai noskaidrotu mērierīču izmantošanas iespējas.
12. Gāzes spiediens 2. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu gāzes spiediena noteikšanai.
13. Mērierīces lielumu mērīšanai 2. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai noskaidrotu mērierīču izmantošanas iespējas.
14. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums 2. izziņas līmenis zema 2p. Izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai aprēķinātu gāzes tilpumu.
15. Gāzes tilpuma maiņa cilindrā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu, jāaprēķina otrā stāvokļa gāzes spiediens
16. Gāzes tilpums normālos apstākļos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina, kādu tilpumu ieņems gāze normālos apstākļos, izmantojot gāzes stāvokļa vienādojumu.
17. Gāzes molu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina gāzes daudzums molos, ja zināmi pārējie gāzes termodinamiskie parametri.
18. Gāzes ieņemtais tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes ieņemtais tilpums, izmantojot Mendeļejeva-Klapeirona vienādojumu
19. Gāzes temperatūra 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes temperatūra, izmantojot Mendeļejeva-Klapeirona vienādojumu.
20. Kāda gāze? 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izmantojot Mendeļejeva-Klapeirona vienādojumu, jāaprēķina gāzes molmasa un pēc ķīmisko elementu periodiskās tabulas jānosaka, kādai gāzei atbilst šī molmasas vērtība.
21. Par cik jāizmaina gāzes temperatūra? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nemainīga tilpuma un masas gāzei jāaprēķina, par cik jāizmaina gāzes temperatūra, lai tās spiediens palielinātos N reizes.
22. Gāzes temperatūra (darbs ar grafiku) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aplūko zīmējumu un izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu temperatūras noteikšanai.
23. Gāzes tilpums (darbs ar grafiku) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aplūko grafiku un izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai aprēķinātu gāzes tilpumu.
24. Gāzes spiediens (darbs ar grafiku) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aplūko grafiku un izmanto ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai aprēķinātu gāzes spiedienu.
25. Ezera dziļums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Zinot gaisa burbulīša tilpuma izmaiņu, paceļoties līdz ezera ūdens virsmai, jāaprēķina ezera dziļums.
26. Gaisa tilpums zem kustīga virzuļa 2. izziņas līmenis augsta 4p. Jāaprēķina gaisa tilpums cilindrā pēc atsvara uzlikšanas virzulim.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērierīču izvēle Citi augsta 1p. Pamato savu viedokli, izmantojot ideālas gāzes stāvokļa vienādojumu, lai noskaidrotu mērierīču izmantošanas iespējas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums I 00:15:00 vidēja 6p. Izmantojot ideālas gāzes stāvokļa vienādojuma dažādas pieraksta izteiksmes, aprēķināt kādu no gāzes termodinamiskajiem parametriem.
2. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums II 00:15:00 vidēja 9p. Izmantojot ideālas gāzes stāvokļa vienādojuma dažādas pieraksta izteiksmes, aprēķināt kādu no gāzes termodinamiskajiem parametriem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ideālas gāzes stāvokļa vienādojums 00:15:00 augsta 10p. Izmantojot ideālas gāzes stāvokļa vienādojuma dažādas pieraksta izteiksmes, aprēķināt kādu no gāzes termodinamiskajiem parametriem.