29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Sakarību pV=mMRT sauc par Klapeirona—Mendeļejeva vienādojumu, kur
p - spiediens, \(Pa\)
V - tilpums, m3
m - masa, \(kg\)
M - molmasa, \(kg/mol\)
R - gāzu universālā konstante (R \(=\)\(8,31\) \( \)JmolK)
T - absolūtā temperatūra, \(K\)
 
Aplūko mērvienību pārveidojumus, kas var noderēt, risinot uzdevumus, kur jāizmanto Klapeirona—Mendeļejeva vienādojums:
1gmol \(=\) 1103kgmol
1g=1103kg
1l=1103m3
1cm3=1106m3
760mmHg=101325Pa=1013,25 mbar