29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Temperatūras pārveidošana; Kelvina un Celsija grādi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Ideālas gāzes raksturojumi

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Spiediena formulas analīze I

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Spiediena formulas analīze II

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Spiediena aprēķins

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Spiediena noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Molekulu koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Molekulu spiediens uz trauka sienām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Temperatūras noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Gāzu radīto spiedienu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Spiedienu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Spiedienu salīdzināšana, mainoties koncentrācijai un temperatūrai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Koncentrāciju salīdzināšana, mainoties spiedienam un temperatūrai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Koncentrāciju salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Temperatūru salīdzināšana, mainoties spiedienam un koncentrācijai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Temperatūru salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Mērierīču rādījumu izmantošana

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

Materiāli skolotājiem