Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ideālas gāzes spiediens Ideālas gāzes spiediens
2. Ideāla gāze Norādītas prasības gāzei, lai to varētu uzskatīt par ideālu gāzi. Atgādinātas īpašības, kādas piemīt visām gāzēm.
3. Temperatūru skalas un mērīšana Temperatūru pārrēķins starp dažādām skalām un temperatūras mērīšanas metodes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Temperatūras pārveidošana; Kelvina un Celsija grādi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārveido temperatūru no Kelvina grādiem uz Celsija grādiem vai otrādi.
2. Ideālas gāzes raksturojumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jānosaka pareizie apgalvojumi par gāzes atbilstību ideālai gāzei, kā arī gāzu vispārējām īpašībām.
3. Spiediena formulas analīze I 2. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras.
4. Spiediena formulas analīze II 2. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras.
5. Spiediena aprēķins 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras.
6. Spiediena noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras.
7. Molekulu koncentrācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Molekulu koncentrācijas noteikšana, izmantojot gāzes spiedienu pie noteiktas gāzes temperatūras.
8. Molekulu spiediens uz trauka sienām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Molekulu koncentrācijas noteikšana, izmantojot gāzes spiedienu pie noteiktas gāzes temperatūras.
9. Temperatūras noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras.
10. Gāzu radīto spiedienu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Gāzu radīto spiedienu attiecības noteikšana, zinot gāzu temperatūras Celsija grādos.
11. Spiedienu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras situāciju analīzei.
12. Spiedienu salīdzināšana, mainoties koncentrācijai un temperatūrai 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras situāciju analīzei.
13. Koncentrāciju salīdzināšana, mainoties spiedienam un temperatūrai 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic situācijas analīzi, izmantojot gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras.
14. Koncentrāciju salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic situācijas analīzi, izmantojot gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras.
15. Temperatūru salīdzināšana, mainoties spiedienam un koncentrācijai 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras situāciju analīzei.
16. Temperatūru salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras situāciju analīzei.
17. Mērierīču rādījumu izmantošana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Aplūko zīmējumus un izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērierīces Citi augsta 2 p. Aplūko zīmējumus, izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras, pamato savu viedokli.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viela gāzveida stāvoklī - Ideāla gāze un tās termodinamiskie parametri 00:20:00 vidēja 4 p. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viela gāzveida stāvoklī - Ideāla gāze un tās termodinamiskie parametri 00:23:00 vidēja 5 p. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras.
2. Viela gāzveida stāvoklī - Ideāla gāze un tās termodinamiskie parametri 00:15:00 vidēja 5 p. Izmanto gāzes spiediena atkarību no molekulu koncentrācijas un temperatūras. Pārveido temperatūru. Izvērtē apgalvojumu patiesumu par gāzes atbilstību ideālai gāzei, kā arī gāzu vispārējām īpašībām.