24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Svira

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Šūpoles

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Sviras līdzsvars

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Svira. Plakanknaibles

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Sviras šūpoles

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Šūpoļu līdzsvars

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Šūpoļu līdzsvars, ja darbojas 3 spēki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Sviras līdzsvara nosacījumu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

8
9. Sviras līdzsvara pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

8
10. Svira (darbojas 4 spēki)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Svira līdzsvarā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Svira (darbojas vairāki spēki)

Grūtības pakāpe: augsta

8
13. Spēka moments

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Sviras līdzsvars, ievērojot sviras masu

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Trīši

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Nekustīgais trīsis

Grūtības pakāpe: zema

4
17. Kustīgais trīsis

Grūtības pakāpe: zema

4
18. Dinamometra rādījums

Grūtības pakāpe: zema

3
19. Trīšu sistēma

Grūtības pakāpe: zema

1
20. Spēka ietaupījums ar trīšu sistēmu

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Trīšu sistēma kravas pacelšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Slīpā plakne I

Grūtības pakāpe: zema

2
23. Slīpā plakne II

Grūtības pakāpe: zema

2
24. Slīpā plakne III

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vienkāršie mehānismi

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem