29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Svira Sviras līdzsvara nosacījums, spēks, spēka plecs. Sviras pielietošana.
2. Spēka moments Informācija par spēka momentu.
3. Trīsis Kustīgie, nekustīgie trīši. Trīšu pielietojums
4. Slīpā plakne Slīpā plakne, tās pielietojums tehnikā. Slīpās plaknes lietojums citos vienkāršos mehānismos

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svira 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atsvara svara aprēķināšana, lai svira būtu līdzsvarā
2. Šūpoles 1. izziņas līmenis zema 3 p. Spēka aprēķināšana sviras šūpolēs
3. Sviras līdzsvars 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jānosaka spēks, kuru pieliekot svira atrodas līdzsvara stāvoklī
4. Svira. Plakanknaibles 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Spēka aprēķināšana plakanknaiblēs
5. Sviras šūpoles 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt brāļa attālumu no šūpoļu ass, ja ir zināma brāļa un māsas masas, kā arī šūpoļu kopējais garums
6. Šūpoļu līdzsvars 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka atsvara atrašanās vietu, izmantojot sviras līdzsvara nosacījumu.
7. Šūpoļu līdzsvars, ja darbojas 3 spēki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka atsvara atrašanās vietu, izmantojot sviras līdzsvara nosacījumu.
8. Sviras līdzsvara nosacījumu pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Analizē līdzsvarā esošo sviru, uz kuru darbojas divi spēki un secina par līdzsvara nosacījumu izpildi.
9. Sviras līdzsvara pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Analizē līdzsvarā esošo sviru, uz kuru darbojas divi spēki un secina par līdzsvara nosacījumu izpildi.
10. Svira (darbojas 4 spēki) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina dinamometra rādījums, ja svira atrodas līdzsvarā
11. Svira līdzsvarā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jānosaka atsvara masa, lai svira būtu līdzsvarā
12. Svira (darbojas vairāki spēki) 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Jāaprēķina atsvaru masu, lai vairākkārtīgā svira atrastos līdzsvarā
13. Spēka moments 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aplūko zīmējumu un nosaka momenta zīmi (pozitīvs vai negatīvs).
14. Sviras līdzsvars, ievērojot sviras masu 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Jānosaka spēks, kuru pieliekot svira atrodas līdzsvara stāvoklī, ievērojot sviras masu.
15. Trīši 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka spēka ietaupījums, izmantojot trīsi
16. Nekustīgais trīsis 1. izziņas līmenis zema 4 p. Nosaka trīša veidu, iespēju ietaupīt spēku un mainīt kustības virzienu, kā arī spēka vērtību.
17. Kustīgais trīsis 1. izziņas līmenis zema 4 p. Nosaka trīša veidu, iespēju ietaupīt spēku un mainīt kustības virzienu, kā arī spēka vērtību.
18. Dinamometra rādījums 2. izziņas līmenis zema 3 p. Jānosaka kādu spēku rādīs dinamometri, izmantojot trīšu sistēmu
19. Trīšu sistēma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aplūko zīmējumu ar dažādiem trīšiem un nosaka ķermeņa svaru.
20. Spēka ietaupījums ar trīšu sistēmu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aplūko zīmējumu ar dažādiem trīšu veidiem un nosaka spēku ķermeņa pacelšanai.
21. Trīšu sistēma kravas pacelšanai 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aplūko zīmējumu ar dažādiem trīšu veidiem un nosaka gan spēku ķermeņa pacelšanai, gan ķermeņa svaru, izmantojot dinamometra rādījumu.
22. Slīpā plakne I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jāaprēķina spēka ietaupījums, ko dod slīpā plakne
23. Slīpā plakne II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jānosaka, kura no dažāda slīpuma plaknēm dod lielāko spēka ietaupījumu
24. Slīpā plakne III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina spēka lielums, kas jāpieliek, izmantojot slīpo plakni

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamācības veidošana Citi augsta 1 p. Izveido pamācību, kurā skaidro dinamometru rādījumu noteikšanas procedūru.
2. Vienkāršie mehānismi Citi augsta 5 p. Jāaprēķina spēka ietaupījums, ja lieto apvienotus vairākus vienkāršos mehānismus

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršie mehānismi 00:20:00 vidēja 12 p. Nosauc vienkāršo mehānismu, aplūko iespējas mainīt spēka virzienu un iegūt spēka ietaupījumu. Izmanto sviras līdzsvara nosacījumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršo mehānismu izmantošana 00:20:00 vidēja 10 p. Nosauc vienkāršo mehānismu, aplūko iespējas mainīt spēka virzienu un iegūt spēka ietaupījumu. Izmanto sviras līdzsvara nosacījumu.