Trīsis ir vienkāršs mehānisms, kuru izmanto smagu kravu pacelšanai. Trīsi veido uz ass nostiprināts disks, kura aplocē ir grope, pa kuru var ritēt, piemēram, virve.
Trīšus iedala divos veidos:
1. Nekustīgais trīsis;
Nekustīgajam trīsim diska ass ir nostiprināta, līdz ar to kravas pacelšanas procesā tas tikai griežas ap savu asi. Ar šāda veida trīsi netiek iegūts spēka ietaupījums, toties tiek mainīts spēka darbības virziens, kas bieži vien noder ērtībai
 
18.svg
 
2. Kustīgais trīsis.
Kustīgajam trīsim disks pārvietojas līdz ar kravu, līdz ar to tiek iegūts divkārtīgs spēka ietaupījums.
  
19.svg
Piemērs:
Ja krava sver \(100\ N\), tad tās pacelšanai ar nekustīgo trīsi būtu nepieciešams \(100\ N\) liels spēks, savukārt ar kustīgo trīsi \(50\ N\) liels spēks.
Atceries, ka lai gan kustīgais trīsis ietaupa spēku, kas nepieciešams kravas pacelšanai, kopumā kravas pacelšanai ir jāpadara tāds pats darbs kā nekustīgā trīša gadījumā! Neviens vienkāršais mehānisms nedod darba ietaupījumu. Ja ietaupa spēku, tad jāpagarina ceļš (\(A= F·s\))
 
Ja apvieno nekustīgo un kustīgo trīsi , tad var iegūt gan pieliktā spēka virziena maiņu, gan arī spēka ietaupījumu.
 
20.svg
 
Piemēri trīšu lietojumam:
pulley-5127714_1920.jpg
Trīša mehānismu lieto laivu vinčās
  
cranes-3703469_1920.jpg
Ar ceļamkrāniem krava tiek pacelta, izmantojot trīšus
  
skiers-3304525_1280.jpg
Dažādu pacēlāju darbību nodrošina trīšu mehānisms