Teorija

Uzdevumi

1. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem I

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem II

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Leņķu pārveidošana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Rotācijas frekvences aprēķins

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Stroboskops

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Rotācijas periods

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Lineārais ātrums, centrtieces paātrinājums un leņķiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Lineāra ātruma vektora virziens

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Centrtieces paātrinājuma vektora virziens

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Kustības parametru salīdzinājums

Grūtības pakāpe: augsta

5
11. Ātruma virziena maiņas leņķis

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Centrtieces paātrinājums

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Riteņa leņķiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Apgriezienu skaits laika intervālā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Centrtieces paātrinājums

Grūtības pakāpe: augsta

2,5
16. Lodes ātrums

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Ceļš un pārvietojums rotācijas kustībā

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Rotācijas kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

5,5
2. Kustība pa riņķa līniju

Grūtības pakāpe: augsta

11,5

Materiāli skolotājiem