Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Leņķu mērīšana radiānos Definēta leņķu mērīšana radiānos. Parādītas pārejas no grādiem uz radiāniem un otrādi.
2. Rotācijas kustības periods un frekvence Apskatīti galvenie rotācijas kustību raksturojošie lielumi, to aprēķināšana un mērvienības.
3. Lineārais un leņķiskais ātrums rotācijas kustībā Definēti lineārais un leņķiskais ātrums. Parādītas galvenās matemātiskās sakarības šo lielumu aprēķināšanai.
4. Centrtieces paātrinājums kustībā pa riņķa līniju Definēts paātrinājums vienmērīgā kustībā pa riņķa līniju. Dotas formulas paātrinājuma moduļa aprēķināšanai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem I 1. izziņas līmenis zema 2p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem. Jāizdara rotējoša diska punktu lineāro ātrumu un paātrinājumu aprēķini.
2. Izteikumi par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem II 1. izziņas līmenis zema 2p. Jāizvērtē izteikumu pareizība par rotācijas kustību raksturojošiem lielumiem. Jāizdara vienkārši rotācijas kustības parametru aprēķini.
3. Leņķu pārveidošana 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāpārveido leņķu lielums no radiāniem uz grādiem un otrādi.
4. Rotācijas frekvences aprēķins 1. izziņas līmenis zema 1p. Zinot apgriezienu skaitu un rotācijas kustībā pavadīto laiku jāaprēķina rotācijas frekvence.
5. Stroboskops 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Jāaprēķina mazākais diska apgriezienu skaits kāds ir neieciešams, lai iegūtu nekustīgu stroboskopisko attēlu.
6. Rotācijas periods 1. izziņas līmenis zema 2p. Jānosaka ķermeņa apriņķošanas periods, ja zināmi apgriezieni laika intervālā vai rotācijas frekvence.
7. Lineārais ātrums, centrtieces paātrinājums un leņķiskais ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina rotācijas kustības galvenie raksturlielumi, ja zināms diametrs un laika intervālā veiktais apgriezienu skaits.
8. Lineāra ātruma vektora virziens 1. izziņas līmenis zema 1p. Pēc zīmējuma nosaka lineāra ātruma vektora virzienu.
9. Centrtieces paātrinājuma vektora virziens 1. izziņas līmenis zema 1p. Pēc zīmejuma nosaka centrtieces paātrinājuma vektora virzienu.
10. Kustības parametru salīdzinājums 2. izziņas līmenis augsta 5p. Aplūkojot attēlu analizē kustības raksturlielumu maiņu, salīdzina kustības parametrus dažādiem punktiem.
11. Ātruma virziena maiņas leņķis 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāaprēķina ātruma virziena izmaiņas leņķis, ja dots apgriezienu skaits laika intervālā.
12. Centrtieces paātrinājums 2. izziņas līmenis zema 1p. Jāaprēķina centrtieces paātrinājums punktiem, kuriem zināms kustības ātrums un periods.
13. Riteņa leņķiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina riteņa spieķu leņķiskais ātrums, ja zināms laika intervālā nobrauktais ceļš un rata diametrs collās.
14. Apgriezienu skaits laika intervālā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina riteņa izdarīto apgriezienu skaits laika intervālā, ja zināms malējo punktu centrtieces paātrinājums.
15. Centrtieces paātrinājums 2. izziņas līmenis augsta 2,5p. Jāaprēķina centrtieces paātrinājums punktiem, kuriem zināms kustības ātrums un periods.
16. Lodes ātrums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jāaprēķina lodes ātrums, tai lidojot cauri diviem attālumā nostiprinātiem diskiem uz rotējošas ass.
17. Ceļš un pārvietojums rotācijas kustībā 3. izziņas līmenis augsta 4p. Jāaprēķina lodītes veiktais ceļš un pārvietojums rotācijas kustībā, ja ir nosakāms rotācijas periods un dots kustības laiks.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustības parametru salīdzinājums Citi augsta 6p. Aplūkojot attēlu analizē kustības raksturlielumu maiņu, salīdzina kustības parametrus dažādiem punktiem.
2. Auto riteņu rotācijas frekvence Citi vidēja 2p. Jāizmanto riepu marķējuma dati, lai noteiktu riteņa diametru un aprēķinātu rotācijas frekvenci, ja dots braukšanas ātrums.
3. Laika intervāls rotācijas kustībā Citi vidēja 2p. Jāaprēķina laika intervāls, kurā izdarīts noteikts apgriezienu skaits ar doto leņķisko ātrumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotācijas kustība 00:20:00 vidēja 5,5p. Vienkārši uzdevumi par rotācijas kustības elementu aprēķināšanu.
2. Kustība pa riņķa līniju 00:30:00 augsta 11,5p. Vidējas un paaugstinātas grūtības uzdevumi par rotācijas kustību.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņa rotācijas kustība 00:25:00 vidēja 7,5p. Zemas un vidējas grūtības pakāpes uzdevumi par rotācijas kustības raksturlielumu aprēķināšanu.