24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Apgalvojumi par vienmērīgā taisnlīnijas kustībā lietotiem pamatjēdzieniem

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Lineāras funkcijas fizikā

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Sakarības starp mērvienībām

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Kustības grafiku un vienādojumu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
5. Darbs ar vienmērīgas taisnlīnijas kustības koordinātas grafiku

Grūtības pakāpe: vidēja

8
6. Darbs ar ķermeņa vienmērīgas taiisnlīnijas kustības koordinātas grafiku.

Grūtības pakāpe: vidēja

8
7. Darbs ar vienmērīgas kustības koordinātas grafiku.

Grūtības pakāpe: vidēja

8
8. Darbs ar ķermeņa vienmērīgas kustības koordinātas grafiku.

Grūtības pakāpe: vidēja

8
9. Koordinātas vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

15
10. Darbs ar koordinātas vienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

10
11. Koordinātas vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

7
12. Pārvietojuma projekcijas un ceļa aprēķins

Grūtības pakāpe: zema

1,5
13. Vienmērīgas kustības veiktais attālums

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Koordinātes aprēķināšana izmantojot vienādojumu

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Ceļa un kustības gala koordinātes aprēķins pēc ātruma projekcijas grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
16. Lielākā ātruma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Koordinātu ass sākumpunktā nonākšanas laiks.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Kustības laika aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Kustības ātruma grafika raksturlielumu aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Koordinātas grafiki vienmērīgā kustībā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Koordinātas, ātruma un ceļa grafiki vienmērīgā kustībā

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

Materiāli skolotājiem