Teorija

Uzdevumi

1. Apgalvojumi par mehāniskajā kustībā lietotiem pamatjēdzieniem

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Ātruma vektora virziens

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vektoriāli un skalāri lielumi I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Vektoriāli un skalāri lielumi II

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Momentānā ātruma vektora virziens

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Pārvietojuma vektoru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Pārvietojuma un ātruma vektora virziens

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Darbības ar ātruma un pārvietojuma vektoriem

Grūtības pakāpe: zema

3
9. Darbības ar pārvietojuma un ātruma vektoriem

Grūtības pakāpe: zema

3
10. Laivas kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Lidmašīnas kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Orientierista pārvietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Ātruma virziens

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Ātruma un pārvietojuma vektora virziens un garums

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Vektori ģeometriskā formā

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem