Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mehāniskas kustības galvenie pamatjēdzieni Apskatīti galvenie mehānisku kustību raksturojoši pamatjēdzieni: masas punkts, trajektorija utt.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par mehāniskajā kustībā lietotiem pamatjēdzieniem 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāanalizē par mehāniskās kustības pamatjēdzieniem izteiktu apgalvojumu pareizība.
2. Ātruma vektora virziens 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka ātruma vektora virzienu.
3. Vektoriāli un skalāri lielumi I 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēni atšķir vektoriālus un skalārus lielumus.
4. Vektoriāli un skalāri lielumi II 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēni atšķir vektoriālus un skalārus lielumus.
5. Momentānā ātruma vektora virziens 1. izziņas līmenis zema 3p. Momentānā ātruma vektora virziena noteikšana.
6. Pārvietojuma vektoru saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni izmanto pārvietojuma vektoru saskaitīšanas likumu.
7. Pārvietojuma un ātruma vektora virziens 1. izziņas līmenis zema 3p. Pārvietojuma un ātruma vektora virziena noteikšana
8. Darbības ar ātruma un pārvietojuma vektoriem 1. izziņas līmenis zema 3p. Analizē situāciju un izmanto zināšanas par darbībām ar vektoriem, t. sk., vektoru atņemšanu, lai noteiktu nezināmo lielumu (pārvietojums, ātrums).
9. Darbības ar pārvietojuma un ātruma vektoriem 1. izziņas līmenis zema 3p. Analizē situāciju un izmanto zināšanas par darbībām ar vektoriem, t. sk., vektoru atņemšanu, lai noteiktu nezināmo lielumu (pārvietojums, ātrums).
10. Laivas kustība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēni aprēķina laivas pārvietojumu un ātrumu attiecībā pret krastu.
11. Lidmašīnas kustība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēni aprēķina lidmašīnas veikto ceļu
12. Orientierista pārvietojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot Pitagora teorēmu, jāaprēķina pārvietojuma modulis, ja doti katešu garumi.
13. Ātruma virziens 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka ātruma vektora virzienu, salīdzina pārvietojumu un ceļu.
14. Ātruma un pārvietojuma vektora virziens un garums 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Nosaka ātruma un pārvietojuma vektora virzienu, garumu. Salīdziina pārvietojumu un ceļu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Momentānā ātruma vektora virziens Citi zema 3p. Momentānā ātruma vektora virziena noteikšana.
2. Tilta celtnis Citi vidēja 1p. Skolēni aprēķina ar kādu paņēmienu izkraušana notiek ātrāk

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektori ģeometriskā formā 00:30:00 vidēja 13p. Pārbauda zināšanas par tēmu "Vektori ģeometriskā formā"

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektori ģeometriskā formā 00:30:00 vidēja 12p. Pārbauda zināšanas par tēmu "Vektori ģeometriskā formā"