Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mehāniskas kustības galvenie pamatjēdzieni Apskatīti galvenie mehānisku kustību raksturojoši pamatjēdzieni: masas punkts, trajektorija utt.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par mehāniskajā kustībā lietotiem pamatjēdzieniem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāanalizē par mehāniskās kustības pamatjēdzieniem izteiktu apgalvojumu pareizība.
2. Ātruma vektora virziens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka ātruma vektora virzienu.
3. Vektoriāli un skalāri lielumi I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni atšķir vektoriālus un skalārus lielumus.
4. Vektoriāli un skalāri lielumi II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni atšķir vektoriālus un skalārus lielumus.
5. Momentānā ātruma vektora virziens 1. izziņas līmenis zema 3 p. Momentānā ātruma vektora virziena noteikšana.
6. Pārvietojuma vektoru saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izmanto pārvietojuma vektoru saskaitīšanas likumu.
7. Pārvietojuma un ātruma vektora virziens 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pārvietojuma un ātruma vektora virziena noteikšana
8. Darbības ar ātruma un pārvietojuma vektoriem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Analizē situāciju un izmanto zināšanas par darbībām ar vektoriem, t. sk., vektoru atņemšanu, lai noteiktu nezināmo lielumu (pārvietojums, ātrums).
9. Darbības ar pārvietojuma un ātruma vektoriem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Analizē situāciju un izmanto zināšanas par darbībām ar vektoriem, t. sk., vektoru atņemšanu, lai noteiktu nezināmo lielumu (pārvietojums, ātrums).
10. Laivas kustība 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēni aprēķina laivas pārvietojumu un ātrumu attiecībā pret krastu.
11. Lidmašīnas kustība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni aprēķina lidmašīnas veikto ceļu
12. Orientierista pārvietojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot Pitagora teorēmu, jāaprēķina pārvietojuma modulis, ja doti katešu garumi.
13. Ātruma virziens 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka ātruma vektora virzienu, salīdzina pārvietojumu un ceļu.
14. Ātruma un pārvietojuma vektora virziens un garums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Nosaka ātruma un pārvietojuma vektora virzienu, garumu. Salīdziina pārvietojumu un ceļu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Momentānā ātruma vektora virziens Citi zema 3 p. Momentānā ātruma vektora virziena noteikšana.
2. Tilta celtnis Citi vidēja 1 p. Skolēni aprēķina ar kādu paņēmienu izkraušana notiek ātrāk

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektori ģeometriskā formā 00:30:00 vidēja 13 p. Pārbauda zināšanas par tēmu "Vektori ģeometriskā formā"

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektori ģeometriskā formā 00:30:00 vidēja 12 p. Pārbauda zināšanas par tēmu "Vektori ģeometriskā formā"