24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Brīvās un uzspiestās svārstības attēlos

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Brīvās un uzspiestās svārstības

Grūtības pakāpe: zema

5
3. Svārstību veidi grafikos

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Svārstību periods un frekvence

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Svārstību raksturlielumi (darbs ar grafiku)

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Svārstības grafiks (diega svārsts)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
7. Atgriezējspēks (diega svārsts)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
8. Svārstības grafiks (atspere)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
9. Atgriezējspēks (atsperes svārsts)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
10. Svārstību vienādojums (darbs ar grafiku)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Harmonisku svārstību vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Svārstību vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

8
13. Apkopojums par svārstībām

Grūtības pakāpe: vidēja

5
14. Svārstību koordināta

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Enerģija (atsperes svārsts)

Grūtības pakāpe: vidēja

14
16. Enerģija (diega svārsts)

Grūtības pakāpe: vidēja

14
17. Ķermeņa pašfrekvence

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Atsvaru rinda

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Rezonanses parādība

Grūtības pakāpe: augsta

6

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Svārstību grafiks (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Mehāniskās svārstības un rezonanse

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Svārstības un rezonanse

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem