Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķermeņu svārstības Ķermeņu svārstību raksturlielumi.
2. Svārstību veidi Brīvas un uzspiestās svārstības.
3. Rezonanse Rezonanses parādība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Brīvās un uzspiestās svārstības attēlos 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atšķir svārstību veidus, izmantojot attēlus.
2. Brīvās un uzspiestās svārstības 1. izziņas līmenis zema 5 p. Atšķir svārstību veidus, izmantojot definīcijas un jēdzienus.
3. Svārstību veidi grafikos 1. izziņas līmenis zema 4 p. Atšķir svārstību veidus, izmantojot grafikus.
4. Svārstību periods un frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Svārstību periods un frekvence, ja zināms svārstību skaits.
5. Svārstību raksturlielumi (darbs ar grafiku) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nolasa informāciju no svārstību grafika.
6. Svārstības grafiks (diega svārsts) 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Pēc svārstību grafika nosaka laika intervālus un novirzēs.
7. Atgriezējspēks (diega svārsts) 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Pēc svārstību grafika un zīmējuma nosaka atgriezējspēku.
8. Svārstības grafiks (atspere) 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Pēc svārstību grafika nosaka laika intervālus un novirzēs.
9. Atgriezējspēks (atsperes svārsts) 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Pēc svārstību grafika un zīmējuma nosaka atgriezējspēku.
10. Svārstību vienādojums (darbs ar grafiku) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nolasa informāciju no svārstību grafika un uzraksta svārstību vienādojumu.
11. Harmonisku svārstību vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Perioda, amplitūdas, frekvences noteikšana no vienādojuma
12. Svārstību vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Aprēķina svārstību raksturlielumus, izmantojot svārstību vienādojumu.
13. Apkopojums par svārstībām 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Savieto informāciju, atkārtojot svārstību definīcijas un raksturlielumus.
14. Svārstību koordināta 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Izmanto svārstību grafiku, uzraksta svārstību vienādojumu un aprēķina koordinātu.
15. Enerģija (atsperes svārsts) 2. izziņas līmenis vidēja 14 p. Pēc svārstību grafika un zīmējuma nosaka enerģiju.
16. Enerģija (diega svārsts) 2. izziņas līmenis vidēja 14 p. Pēc svārstību grafika un zīmējuma nosaka enerģiju.
17. Ķermeņa pašfrekvence 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto grafiku un nosaka ķermeņa pašfrekvenci.
18. Atsvaru rinda 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmanto rezonanses parādību un atbild uz jautājumu.
19. Rezonanses parādība 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Izmanto spēka vienādojumu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svārstību grafiks (2012) Citi vidēja 2 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņu svārstības Citi zema 1 p. Izmanto grafiku informācijas nolasīšanai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mehāniskās svārstības un rezonanse 00:20:00 vidēja 16 p. Atšķir svārstību veidus. Izmanto svārstību vienādojumu un grafiku lielumu aprēķināšanai. Izprot rezonanses būtību.
2. Svārstības un rezonanse 00:20:00 vidēja 21 p. Atšķir svārstību veidus. Izmanto svārstību vienādojumu un grafiku lielumu aprēķināšanai. Izprot rezonanses būtību.