Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķermeņu svārstības Ķermeņu svārstību raksturlielumi.
2. Svārstību veidi Brīvas un uzspiestās svārstības.
3. Rezonanse Rezonanses parādība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Brīvās un uzspiestās svārstības attēlos 1. izziņas līmenis zema 2p. Atšķir svārstību veidus, izmantojot attēlus.
2. Brīvās un uzspiestās svārstības 1. izziņas līmenis zema 5p. Atšķir svārstību veidus, izmantojot definīcijas un jēdzienus.
3. Svārstību veidi grafikos 1. izziņas līmenis zema 4p. Atšķir svārstību veidus, izmantojot grafikus.
4. Svārstību periods un frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Svārstību periods un frekvence, ja zināms svārstību skaits.
5. Svārstību raksturlielumi (darbs ar grafiku) 1. izziņas līmenis zema 2p. Nolasa informāciju no svārstību grafika.
6. Svārstības grafiks (diega svārsts) 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Pēc svārstību grafika nosaka laika intervālus un novirzēs.
7. Atgriezējspēks (diega svārsts) 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Pēc svārstību grafika un zīmējuma nosaka atgriezējspēku.
8. Svārstības grafiks (atspere) 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Pēc svārstību grafika nosaka laika intervālus un novirzēs.
9. Atgriezējspēks (atsperes svārsts) 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Pēc svārstību grafika un zīmējuma nosaka atgriezējspēku.
10. Svārstību vienādojums (darbs ar grafiku) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nolasa informāciju no svārstību grafika un uzraksta svārstību vienādojumu.
11. Harmonisku svārstību vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Perioda, amplitūdas, frekvences noteikšana no vienādojuma
12. Svārstību vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Aprēķina svārstību raksturlielumus, izmantojot svārstību vienādojumu.
13. Apkopojums par svārstībām 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Savieto informāciju, atkārtojot svārstību definīcijas un raksturlielumus.
14. Svārstību koordināta 3. izziņas līmenis augsta 1p. Izmanto svārstību grafiku, uzraksta svārstību vienādojumu un aprēķina koordinātu.
15. Enerģija (atsperes svārsts) 2. izziņas līmenis vidēja 14p. Pēc svārstību grafika un zīmējuma nosaka enerģiju.
16. Enerģija (diega svārsts) 2. izziņas līmenis vidēja 14p. Pēc svārstību grafika un zīmējuma nosaka enerģiju.
17. Ķermeņa pašfrekvence 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto grafiku un nosaka ķermeņa pašfrekvenci.
18. Atsvaru rinda 1. izziņas līmenis zema 2p. Izmanto rezonanses parādību un atbild uz jautājumu.
19. Rezonanses parādība 3. izziņas līmenis augsta 6p. Izmanto spēka vienādojumu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svārstību grafiks (2012) Citi vidēja 2p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņu svārstības Citi zema 1p. Izmanto grafiku informācijas nolasīšanai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mehāniskās svārstības un rezonanse 00:20:00 vidēja 16p. Atšķir svārstību veidus. Izmanto svārstību vienādojumu un grafiku lielumu aprēķināšanai. Izprot rezonanses būtību.
2. Svārstības un rezonanse 00:20:00 vidēja 21p. Atšķir svārstību veidus. Izmanto svārstību vienādojumu un grafiku lielumu aprēķināšanai. Izprot rezonanses būtību.