Teorija

Uzdevumi

1. Svārstību raksturlielumi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Svārstību periods un frekvence

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Svārstību periods

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Diega svārsta perioda formula

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Atsperes svārsta perioda formulas analīze

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Atsperes svārsta perioda sakarības analīze

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Atsperes svārsta perioda formula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Sakarības

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Lielumi perioda un frekvences aprēķināšanai

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Diega svārsta garuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Atsperes svārsta masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Atsperes svārsta atsperes elastības koeficienta aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Pētnieciskā darba posmi (diega svārsts)

Grūtības pakāpe: vidēja

9
14. Pētnieciskā darba posmi (atsperes svārsts)

Grūtības pakāpe: vidēja

9
15. Atsperes svārsts (pētnieciskā darba posmi)

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Svārsts

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem