Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Diega svārsts Matemātiskais jeb diega svārsts.
2. Atsperes svārsts Atsperes svārsts.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svārstību raksturlielumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Jautājumi par svārstību kustību.
2. Svārstību periods un frekvence 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Svārstību periods un frekvence diega svārstam.
3. Svārstību periods 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Svārstību periods un elastības koeficients atsperes svārstam.
4. Diega svārsta perioda formula 1. izziņas līmenis zema 2p. Izmanto diega svārsta perioda formulu situācijas analīzei.
5. Atsperes svārsta perioda formulas analīze 1. izziņas līmenis zema 2p. Izmanto atsperes svārsta perioda formulu situācijas analīzei.
6. Atsperes svārsta perioda sakarības analīze 1. izziņas līmenis zema 2p. Atsperes svārsta perioda formulu situācijas analīzei.
7. Atsperes svārsta perioda formula 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto atsperes svārsta perioda formulu situācijas analīzei.
8. Sakarības 1. izziņas līmenis zema 2p. Izvēlās pareizo sakarību.
9. Lielumi perioda un frekvences aprēķināšanai 1. izziņas līmenis zema 1p. Atlasa lielumus, lai aprēķinātu svārsta periodu un frekvenci.
10. Diega svārsta garuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto svārsta perioda formulu un aprēķina svārsta garumu.
11. Atsperes svārsta masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto svārsta perioda formulu un aprēķina svārsta masu.
12. Atsperes svārsta atsperes elastības koeficienta aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto svārsta perioda formulu un aprēķina atsperes elastības koeficientu.
13. Pētnieciskā darba posmi (diega svārsts) 2. izziņas līmenis vidēja 9p. Atkārto pētnieciskā darba posmus, formulējot hipotēzi, nosaucot lielumus.
14. Pētnieciskā darba posmi (atsperes svārsts) 2. izziņas līmenis vidēja 9p. Atkārto pētnieciskā darba posmus, formulējot hipotēzi, nosaucot lielumus.
15. Atsperes svārsts (pētnieciskā darba posmi) 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Atkārto pētnieciskā darba posmus, formulējot hipotēzi, nosaucot lielumus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs ar sakarībām Citi zema 2p. Izvēlās pareizo sakarību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svārsts 00:13:00 vidēja 6p. Atlasa formulu no saraksta. Izmanto svārsta perioda formulu situāciju analīzei, aprēķina atsperes elastības koeficientu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Svārsti 00:15:00 vidēja 6p. Atlasa formulu no saraksta. Izmanto svārsta perioda formulu situāciju analīzei, aprēķina atsvara masu atsperes svārstam.