29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Spiediena formula

Grūtības pakāpe: zema

5
2. Sadzīves situāciju analīze

Grūtības pakāpe: zema

8
3. Spiediena aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Spiediena mēri

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Spiediena aprēķināšana. Mēru pārveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. Silikāta ķieģeļu slāņu spiediens

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Adatas spiediena aprēķināšana. Darbības ar 10 pakāpēm

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Lielākā un mazākā ķieģeļa spiediena aprēķināšana, ja doti izmēri un masa

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Pētījums par spiedienu

Grūtības pakāpe: augsta

24

Testi

1. Cietu ķermeņu spiediens

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Spiediens

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem