Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Spiediens. Spiediena formula Spiediena definīcija.
2. Spiediens sadzīvē Spiediena piemēri sadzīvē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spiediena formula 1. izziņas līmenis zema 5p. Secina par spiediena, spēka un laukuma savstarpējo saistību. (D.9.3.2.3.)
2. Sadzīves situāciju analīze 1. izziņas līmenis zema 8p. Analizē sadzīves situācijas, izmantojot jēdzienu “spiediens”. (D.9.3.2.3.)
3. Spiediena aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina ķermeņa spiedienu uz virsmu.
4. Spiediena mēri 2. izziņas līmenis zema 4p. Kilopaskāli, hektopaskāli, megapaskāli, gigapaskāli.
5. Spiediena aprēķināšana. Mēru pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Aprēķina ķermeņa spiedienu uz virsmu.
6. Silikāta ķieģeļu slāņu spiediens 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izmanto spiediena formulu. Analizē sadzīves situācijas, izmantojot jēdzienu “spiediens”. (D.9.3.2.3.)
7. Adatas spiediena aprēķināšana. Darbības ar 10 pakāpēm 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķina ķermeņa spiedienu uz virsmu.
8. Lielākā un mazākā ķieģeļa spiediena aprēķināšana, ja doti izmēri un masa 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Aprēķina ķermeņa spiedienu uz virsmu.
9. Pētījums par spiedienu 3. izziņas līmenis augsta 24p. Veic pētniecisko darbu, lai aprēķinātu ķermeņa spiedienu uz galda virsmu. Veido tabulu datu reģistrēšanai. (D.9.11.9.1.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķieģeļu rindu spiediens Citi vidēja 2p. Izmanto spiediena formulu. Analizē sadzīves situācijas, izmantojot jēdzienu “spiediens”. (D.9.3.2.3.)
2. Pētījums "Spiediens" Citi augsta 25p. Veic pētniecisko darbu, lai aprēķinātu ķermeņa spiedienu uz galda virsmu. Veido tabulu datu reģistrēšanai. (D.9.11.9.1.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cietu ķermeņu spiediens 00:15:00 vidēja 13p. Secina par spiediena, spēka un laukuma savstarpējo saistību. (D.9.3.2.3.) Analizē sadzīves situācijas, izmantojot jēdzienu “spiediens”. (D.9.3.2.3.)
2. Spiediens 00:10:00 vidēja 12p. Analizē sadzīves situācijas, izmantojot jēdzienu “spiediens”. (D.9.3.2.3.) Secina par spiediena, spēka un laukuma savstarpējo saistību. (D.9.3.2.3.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spiediens un spiediena mērvienības 00:10:00 vidēja 9p. Aprēķina ķermeņa spiedienu uz virsmu. Pārveido spiediena mērvienības.