Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Spiediens. Spiediena formula Spiediena definīcija.
2. Spiediens sadzīvē Spiediena piemēri sadzīvē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spiediena formula 1. izziņas līmenis zema 5 p. Secina par spiediena, spēka un laukuma savstarpējo saistību. (D.9.3.2.3.)
2. Sadzīves situāciju analīze 1. izziņas līmenis zema 8 p. Analizē sadzīves situācijas, izmantojot jēdzienu “spiediens”. (D.9.3.2.3.)
3. Spiediena aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķina ķermeņa spiedienu uz virsmu.
4. Spiediena mēri 2. izziņas līmenis zema 4 p. Kilopaskāli, hektopaskāli, megapaskāli, gigapaskāli.
5. Spiediena aprēķināšana. Mēru pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Aprēķina ķermeņa spiedienu uz virsmu.
6. Silikāta ķieģeļu slāņu spiediens 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izmanto spiediena formulu. Analizē sadzīves situācijas, izmantojot jēdzienu “spiediens”. (D.9.3.2.3.)
7. Adatas spiediena aprēķināšana. Darbības ar 10 pakāpēm 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina ķermeņa spiedienu uz virsmu.
8. Lielākā un mazākā ķieģeļa spiediena aprēķināšana, ja doti izmēri un masa 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Aprēķina ķermeņa spiedienu uz virsmu.
9. Pētījums par spiedienu 3. izziņas līmenis augsta 24 p. Veic pētniecisko darbu, lai aprēķinātu ķermeņa spiedienu uz galda virsmu. Veido tabulu datu reģistrēšanai. (D.9.11.9.1.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķieģeļu rindu spiediens Citi vidēja 2 p. Izmanto spiediena formulu. Analizē sadzīves situācijas, izmantojot jēdzienu “spiediens”. (D.9.3.2.3.)
2. Pētījums "Spiediens" Citi augsta 25 p. Veic pētniecisko darbu, lai aprēķinātu ķermeņa spiedienu uz galda virsmu. Veido tabulu datu reģistrēšanai. (D.9.11.9.1.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cietu ķermeņu spiediens 00:15:00 vidēja 13 p. Secina par spiediena, spēka un laukuma savstarpējo saistību. (D.9.3.2.3.) Analizē sadzīves situācijas, izmantojot jēdzienu “spiediens”. (D.9.3.2.3.)
2. Spiediens 00:10:00 vidēja 12 p. Analizē sadzīves situācijas, izmantojot jēdzienu “spiediens”. (D.9.3.2.3.) Secina par spiediena, spēka un laukuma savstarpējo saistību. (D.9.3.2.3.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spiediens un spiediena mērvienības 00:10:00 vidēja 9 p. Aprēķina ķermeņa spiedienu uz virsmu. Pārveido spiediena mērvienības.