Teorija

Uzdevumi

1. Vielu, ķermeņu un parādību atšķiršana I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Parādību veidi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Eksperimenti, novērojumi un drošība

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Cēloņsakarības

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Novērojumi un eksperimenti

Grūtības pakāpe: zema

6
6. Pētnieciskā darbība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Pētnieciskās darbības soļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Termometra iedaļas vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

3
9. Iedaļas vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
10. Paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Tilpuma aprēķināšana paralēlskaldnim

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Skrots tilpuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Lapas biezums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Ko mācās fizikā?

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem