Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Siltums, fizikas tabulas Fizikas tabulas - īpatnējā siltumietilpība, kurināmā siltumspēja, īpatnējais iztvaikošanas siltums, kušanas un sacietēšanas temperatūra, īpatnējais kušanas siltums, vārīšanās temperatūra, vadītāju īpatnējā pretestība.
2. Kas ir fizika?
3. Dabiskie un mākslīgie ķermeņi. Fizikālas parādības.
4. Mērījumi fizikā
5. Garuma mērīšana, mērierīces, mikrometrs, lineāls, mērlenta
6. Ķermeņa laukuma mērīšana un laukuma vienības
7. Pētnieciskā darbība fizikā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu, ķermeņu un parādību atšķiršana I 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot atšķirt vielas, ķermeņus un parādības.
2. Parādību veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Klasificē fizikālus procesus pēc izvēlēta kritērija. (D.9.11.1.1.)
3. Eksperimenti, novērojumi un drošība 1. izziņas līmenis zema 4p. Izvērtē riskus fizikas eksperimentos. (D.9.11.4.1.)
4. Cēloņsakarības 1. izziņas līmenis zema 4p. Skaidro cēloņsakarības apkārt esošajos dabas procesos (atšķir, kas ir cēlonis un kas – sekas). (D.9.11.1.1.)
5. Novērojumi un eksperimenti 1. izziņas līmenis zema 6p. Atšķir novērojumu un eksperimentu.
6. Pētnieciskā darbība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atšķir pētnieciskās darbības soļus. (D.9.11.1.1.)
7. Pētnieciskās darbības soļi 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Atšķir pētnieciskās darbības soļus. (D.9.11.1.1.)
8. Termometra iedaļas vērtības noteikšana 2. izziņas līmenis zema 3p. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)
9. Iedaļas vērtības noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)
10. Paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis zema 2p. Paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)
11. Tilpuma aprēķināšana paralēlskaldnim 2. izziņas līmenis zema 2p. Paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)
12. Skrots tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)
13. Lapas biezums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu, ķermeņu un parādību atšķiršana II Citi zema 1p. Atšķir vielas, ķermeņus un parādības.
2. Pētnieciskās darbības soļi Citi vidēja 2,5p. Atšķir pētnieciskās darbības soļus. (D.9.11.1.1.)
3. Iegremdēta ķermeņa tilpuma noteikšana Citi vidēja 3p. Tilpuma noteikšana ar iegremdēšanas metodi. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ko mācās fizikā? 00:15:00 vidēja 8p. Klasificē fizikālus procesus pēc izvēlēta kritērija. (D.9.11.1.1.) Atšķir pētnieciskās darbības soļus. (D.9.11.1.1.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vai zini ko mācās fizikā? 00:15:00 vidēja 7,5p. Skaidro cēloņsakarības apkārt esošajos dabas procesos (atšķir, kas ir cēlonis un kas – sekas). (D.9.11.1.1.) Atšķir pētnieciskās darbības soļus. (D.9.11.1.1.)