Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir fizika?
2. Dabiskie un mākslīgie ķermeņi. Fizikālas parādības.
3. Mērījumi fizikā
4. Garuma mērīšana, mērierīces, mikrometrs, lineāls, mērlenta
5. Ķermeņa laukuma mērīšana un laukuma vienības
6. Pētnieciskā darbība fizikā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu, ķermeņu un parādību atšķiršana I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot atšķirt vielas, ķermeņus un parādības.
2. Parādību veidi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Klasificē fizikālus procesus pēc izvēlēta kritērija. (D.9.11.1.1.)
3. Eksperimenti, novērojumi un drošība 1. izziņas līmenis zema 4 p. Izvērtē riskus fizikas eksperimentos. (D.9.11.4.1.)
4. Cēloņsakarības 1. izziņas līmenis zema 4 p. Skaidro cēloņsakarības apkārt esošajos dabas procesos (atšķir, kas ir cēlonis un kas – sekas). (D.9.11.1.1.)
5. Novērojumi un eksperimenti 1. izziņas līmenis zema 6 p. Atšķir novērojumu un eksperimentu.
6. Pētnieciskā darbība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atšķir pētnieciskās darbības soļus. (D.9.11.1.1.)
7. Pētnieciskās darbības soļi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atšķir pētnieciskās darbības soļus. (D.9.11.1.1.)
8. Termometra iedaļas vērtības noteikšana 2. izziņas līmenis zema 3 p. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)
9. Iedaļas vērtības noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)
10. Paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis zema 2 p. Paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)
11. Tilpuma aprēķināšana paralēlskaldnim 2. izziņas līmenis zema 2 p. Paralēlskaldņa tilpuma aprēķināšana. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)
12. Skrots tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)
13. Lapas biezums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu, ķermeņu un parādību atšķiršana II Citi zema 1 p. Atšķir vielas, ķermeņus un parādības.
2. Pētnieciskās darbības soļi Citi vidēja 2,5 p. Atšķir pētnieciskās darbības soļus. (D.9.11.1.1.)
3. Iegremdēta ķermeņa tilpuma noteikšana Citi vidēja 3 p. Tilpuma noteikšana ar iegremdēšanas metodi. Mēra fizikālus lielumus tieši un netieši. (D.9.11.12.2.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ko mācās fizikā? 00:15:00 vidēja 8 p. Klasificē fizikālus procesus pēc izvēlēta kritērija. (D.9.11.1.1.) Atšķir pētnieciskās darbības soļus. (D.9.11.1.1.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vai zini ko mācās fizikā? 00:15:00 vidēja 7,5 p. Skaidro cēloņsakarības apkārt esošajos dabas procesos (atšķir, kas ir cēlonis un kas – sekas). (D.9.11.1.1.) Atšķir pētnieciskās darbības soļus. (D.9.11.1.1.)