Mērīt nozīmē salīdzināt mērāmo lielumu ar zināmu mērvienību (etalonu).
Lai izdarītu mērījumus, jāzina
1. Kādu fizikālo lielumu mēra;
2. Kādu mērierīci lieto;
3. Kādās mērvienībās ar doto ierīci var izmērīt;
4. Cik liels ir ierīces mērapjoms;
5. Cik ir vienas iedaļas vērtība.
Vēlams arī izdarīt secinājumus par mērījumu precizitāti, iespējamo kļūdu (vairāk par to mācīsies 10. klasē).
Svarīgi!
Pierakstot fizikāla lieluma mērījumus, obligāti mērskaitlim blakus ir jāraksta atbilstošā mērvienība.
Piemērs:
Lai raksturotu naglas izmērus,
  1. jānosaka fizikāls lielums - garums;
  2. izmanto mērierīci - lineālu;
  3. uz lineāla parasti ir atliktas garuma mērvienības - milimetri un centimetri;
  4. lineāla mērapjoms ir tik, cik ir lineāla vislielākā vērtība, piemēram, ja lineāls ir \(15\ cm\) garš, tad tā mērapjoms ir \(15\ cm\);
  5. parasti lineāla iedaļas vērtība ir \(1\ mm\).
pic 1.png
Attēlā dotās naglas garums ir aptuveni \(25\ mm\).
Ierīces iedaļas vērtību var noteikt, izdalot starpību starp tuvākajām lielajām iedaļām un starp tām esošo sīko iedaļu skaitu.
Piemērs:
Attēlā dota ierīce, ko sauc par ampērmetru. Noteiksim ierīces iedaļas vērtību!
 
Asset 1.svg
 
1. Izvēlamies divas blakusesošas skaidri saredzamas lielās iedaļas, piemēram 20 un 40.
2. Saskaitām sīkās iedaļas (ne svītriņas) starp 20 un 40. Iegūstam desmit iedaļas.
3. Izpildām darbības 402010=2010=2(A)
Tātad dotās mērierīces iedaļas vērtība ir \(2\ A\)